Minor OGO

In de minor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) leer je betekenisvol onderwijs te geven. Je wilt de creativiteit van de leerlingen bevorderen, en de onderzoekende houding stimuleren in een rijke leeromgeving. Of je wilt het spel van je kleuters verdiepen. Kortom: je wordt OGO- specialist met een officieel ‘OGO’ certificaat van de OGO- Academie.

 Als ‘OGO-leerkracht’ stimuleer je je leerlingen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen. Dat bereik je door te thematiseren: je verbindt jouw bedoelingen met de betekenissen van kinderen in een thema, en je bemiddelt daar tussen.  Bijvoorbeeld door rollenspelen te gebruiken, waarbij leerlingen zich leren verplaatsen in de ander en een probleem leren oplossen. Naast ontwerper en stimulator van spelactiviteiten, ben jij ook deelnemer: zo begeleid, verdiep en verbreed je hun ontwikkeling!

Over de Minor

Wat je leert
Tijdens de minor ‘OGO’:

 • ontdek je wat OGO precies inhoudt door specifieke OGO- literatuur te bestuderen;
 • ontwerp je één of meerdere OGO- thema’s en voert die ook uit
 • voer je actieonderzoek uit waarmee je je eigen OGO-praktijk verbetert
 • observeer je de ontwikkeling van de kinderen
 • ontdek je hoe je als leerkracht naast ontwerper en stimulator van leeractiviteiten, ook begeleider en deelnemer kunt zijn.

Doelgroep
De minor ‘OGO’ is gericht op docenten in het primair onderwijs die samen met vierde jaars studenten willen groeien in betekenisvol onderwijs in thema’s, zowel in de bovenbouw, als de onderbouw.

Werkvormen
Tijdens de bijeenkomsten vertaal je de theorie over OGO naar de praktijk door opdrachten te maken en presentaties te geven. Ook maak je filmopnames waarin je laat zien hoe je leerlingen begeleidt die onderzoek doen of spelen. Daarnaast laat je met deze opnames zien hoe je zogenaamde ‘leerkrachtrollen’ in je (spel)begeleiding verwerkt. Voor de afsluitende toets maak je een beeldjournaal als voorbereiding op een criteriumgericht interview.

Thema’s bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten staan de volgende onderwerpen/thema’s centraal:

 1. OGO: wat is het en waar sta je? Verschillen tussen de concepten, start dossier OGO-minor.
 2. Stappenplan OGO, OGO-literatuur, OGO bovenbouw, start- kern- en evaluatieactiviteiten, presentaties artikelen uit ‘Zone’.
 3. De ontwikkelingsgerichte leerkracht. 5 didactische impulsen; beter leren door onderzoek.
 4. HOREB. Computerprogramma, handelingsgericht observeren met ontwikkelingsperspectieven, evalueren met kinderen.
 5. Thematiseren: identiteitsvorming en kennisopbouw. Toetsscores en doelen, brede ontwikkeling.
 6. Presentaties van actieonderzoeken aan elkaar: filmopnames die de OGO – praktijk verbeelden met theoretische onderbouwing: bijv. Hoe begeleid ik leervragen van leerlingen die onderzoek doen? Of : Hoe zet ik gericht de negen leerkrachtrollen in?

Studieduur en -belasting
De minor ‘OGO’ bestaat uit 10 bijeenkomsten. 5 daarvan zijn door Viaa georganiseerd. De resterende 5 zijn (leerteam)bijeenkomsten, die je zelf plant. Daarnaast krijg je een klassenbezoek van een (OGO)docent van Viaa. De totale studiebelasting van deze minor is 420 uur (15 studiepunten).

Data en lestijden
De vaste vijf bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddag van 16:30 tot 18:00 uur plaats in het gebouw van Viaa. De overige vijf (leerteam)bijeenkomsten plan je zelf in. Je docent geeft je hiervoor de benodigde informatie.

Kosten
Voor je deelname aan de minor ‘OGO’ betaal je € 750,00 (prijs per deelnemer, inclusief materialen en certificaat).

Certificering
Na afronding van deze minor, krijg je een landelijk OGO-certificaat van de OGO-Academie. Je mag jezelf nu OGO-specialist noemen! Tijdens je opleiding kun je kiezen voor onderbouw, bovenbouw of voor beide. Je certificaat is op jouw specialisatie afgestemd. Daarnaast kun je kiezen tussen twee niveaus:

 • niveau 1: certificaatoriëntatie. Je leest hiervoor specifieke literatuur en werkt op basis daarvan één thema OGO uit. Daarnaast onderzoek je hoe je kunt observeren via de methode HOREB in vergelijking tot een ander observatie-instrument (15 punten).
 • niveau 2: basiscertificaat. Je leest hiervoor specifieke literatuur en werkt twee thema’s OGO uit. Daarnaast begeleid je leerlingen op basis van de methode HOREB (30 punten).

Docent
De minor ‘OGO’ wordt gegeven door Eize Stamhuis en Truus Visser. Naast docent en onderwijsadviseur van de Educatieve Academie, is zij al vijftien jaar adviseur voor de onderbouw. Truus heeft veel ervaring met lesgeven in de onderbouw van de basisschool. Het maken van een koppeling van theorie naar praktijk is voor haar dan ook een vanzelfsprekendheid. Truus verzorgt veel nascholingscursussen, waaronder deze minor ‘OGO’ en de Post HBO specialisatie ‘Jonge Kind’.

 

Meer informatie en aanmelden

Wil je je aanmelden voor de cursus? Stuur dan een mailtje met daarin jouw naam en de naam en het adres van de school waar je werkt naar het secretariaat nascholing. Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact op met Truus Visser. Zij helpt je graag verder.

Meer informatie