Spelend van groep 2 naar groep 3

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken en minder op het spelen. De overgang wordt vaak als groot ervaren. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leerkracht te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig.

Van schools naar speels
Ook de PO-raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad ‘Doorstroom van kleuters’, 2016). Door meer af te stemmen op het jonge kind kan een goede doorgaande lijn in leren en ontwikkelen worden gecreëerd zodat het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord.
Dit betekent dat het onderwijs in groep 2 niet vrijblijvend spelen betekent, maar doelgericht en beredeneerd spel; en het onderwijs in groep 3 meer betekenisvol en spel-georiënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren.

Inhoud van dit traject

• Hoe kunnen wij ons onderwijs in groep 3 aan laten sluiten bij de behoefte van het jonge kind?
• Hoe kan je meer gebruik maken van de sterke kanten van het kleuteronderwijs?
• Wat kan je doen om de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 te waarborgen?
• Hoe kan je meer spel-georiënteerd aanbod aanbieden zowel in groep 2 als groep 3?

Tip: Denk vanuit kinderen en doelen/ leerlijnen, niet vanuit de methode en de middelen.

Voor wie is deze cursus/dit traject interessant?

• Leraren die de nadruk van ‘werken in groep 2 en 3’ willen verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 2 en 3’.
• Leraren die op dit moment de overgang van groep 2 naar groep 3 als te groot ervaren en tools willen hebben om deze kloof te verkleinen.
• Leraren die op zoek zijn naar een gedifferentieerd en uitdagend betekenisvol taal-, lees-, en rekenaanbod in zowel groep 2 als groep 3 (onderwijs op maat organiseren).
• Leraren die de doelen willen behalen, (eventueel naast het werkboekje) d.m.v betekenisvolle activiteiten, hoeken, ontwikkelingsmaterialen, etc.
• Coördinatoren onderbouw die leraren uit groep 2 en 3 willen begeleiden in didactiek, leerlijnen en afwisselende werkvormen en de overgang van groep 2 naar groep 3 vloeiend willen laten verlopen.

 

Opbrengsten

Tijdens dit adviestraject leer je hoe je hoe je betekenisvolle en spel- georiënteerde activiteiten kunt vormgeven in jouw groep 2 en 3 door gebruik te maken van de sterke
kanten van het kleuteronderwijs (hoeken, ontwikkelingsmaterialen, instructie, coöperatieve werkvormen, kring, etc).

Cursusbijeenkomsten

1. Visie op onderwijs en op het jonge kind; observeren van de ontwikkeling; werken vanuit leerlijnen.
2. Rijke leeromgeving; hoeken; klassenorganisatie; zelfstandigheid.
3. Spel en spelbegeleiding.
4. Onderzoekend en ontwerpend leren.
5. Reken- en wiskundeactiviteiten.
6. Gespreks-, lees- en schrijfactiviteiten.
7. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Deze cursus kan in zijn geheel gevolgd worden, maar er kan ook ingeschreven worden per bijeenkomst. Deze cursus kan ook op maat gemaakt worden voor scholen. In onderling overleg kan afgesproken worden welke inhouden aan bod komen.

Meer informatie

Meer informatie over dit traject/cursus kan worden gegeven door Truus Visser, docent Pabo Educatieve Academie

E t.visser@viaa.nl
T 038 – 425 55 42

Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met het secretariaat van de nascholing: nascholing@viaa.nl

Wie zijn wij?