OGO onderbouw

Een kijkje in groep 1/2 van juf Anke:
In de schoenenwinkel worden schoenen gepast en verkocht; de schoenen worden gesorteerd op maat, soort en kleur, er worden veters en schoensmeer verkocht; er worden tekeningen gemaakt van de schoenen en op de dozen geplakt zodat iedereen kan zien welke schoenen in de doos zitten: juf Anke zit bij een groepje kleuters die linker- en rechterschoenen aan het maken zijn van papier-marché; een ander groepje maakt een reclamekrant om schoenen te verkopen.

Wil jij ook zo’n klas als de groep van juf Anke? Dan is de cursus OGO iets voor jou!

Inhoud van de coaching OGO onderbouw

Educatieve Academie vindt Ontwikkelingsgericht Onderwijs een middel om tot verantwoord thematiseren te komen. De verschillen tussen kinderen zien we als kansen om de gaven van elk kind tot zijn recht te laten komen.Hierbij willen we de kinderen zelfstandig beslissingen leren nemen en hier ook de verantwoordelijkheid voor dragen.

Doel 
Het leren ontwerpen van een thema aan de hand van de 6 kernactiviteiten:
spelactiviteiten in themahoeken
reken- en wiskundeactiviteiten
taal- en gespreksactiviteiten
lees- en schrijfactiviteiten
constructieve activiteiten
onderzoeksactiviteiten

Zelfstandigheid speelt hierbij een grote rol, o.a. door het gebruik van een planbord. We begeleiden het spel aan de hand van de 5 impulsen en bepalen de zone van de naaste ontwikkeling door goede observaties en kennis van de ontwikkelingslijnen. Er wordt geleerd om een evenwicht te zoeken tussen de betekenis en de betrokkenheid voor de kinderen en de doelen die de leerkracht heeft. In groep 3 en 4 kan OGO een plaats krijgen door thematiserend te werken op daarvoor vrij te maken middagen. Ook hierbij kunnen wij begeleiding bieden.

Werkwijze 
De school geeft aan met welke aspecten van OGO het eerst aan de slag wordt gegaan. Er vinden bijeenkomsten plaats waarin vanuit theorie direct de koppeling gemaakt wordt naar de praktijk. Er kunnen klassenconsultaties plaatsvinden waar gerichte individuele adviezen gegeven worden. OGO is altijd een meerjarenplan. Dit is afhankelijk van de schoolsituatie. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze een open houding hebben om hun onderwijs aan te passen en de besproken vernieuwingen toe te passen in de groep. Elk jaar wordt OGO in het team geëvalueerd en wordt besproken wat de vervolgstappen zijn.

Relatie met adaptief onderwijs  
Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een breed traject, het richt zich op het hele onderwijs. Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs kan er gewerkt worden met coöperatieve werkvormen en Meervoudige Intelligenties. Ontwikkelingsgericht Onderwijs heeft ook grote overeenkomsten met Anders Adaptief. Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Zo staat de betrokkenheid centraal en is er aandacht voor brede ontwikkeling. Een combinatie van OGO in de onderbouw en het werken met Anders Adaptief in de bovenbouw is dan ook zeer goed mogelijk. Ontwikkelingsgericht Onderwijs kan een prima vervolg zijn voor scholen die Leren in Beeld hebben gevolgd: met behoud van de verworvenheden van Leren in Beeld en verdergaan met het bij elkaar in de klas kijken (collegiale consultatie), eventueel met video-opnamen.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie? Neemt u dan contact op met onze adviseur Truus Visser of via het secretariaat nascholing.

Meer informatie