Ouderavond seksuele vorming

Het (in)leiden van een ouderavond over seksuele vorming in de basisschool

Al een aantal jaren, vanaf december 2012, is het voor basisscholen verplicht om relationele en seksuele vorming op het programma te zetten in alle groepen. De overheid heeft dat voor basisscholen vastgesteld in de zogenaamde Kerndoelen (34, 37 en 38). Veel scholen vinden het daarom belangrijk om tijdens een ouderavond  ouders te infomeren over de manier, waarop die seksuele en relationele vorming gestalte krijgt in de basisschool. Schoolteams willen graag met ouders in gesprek blijven over dit belangrijke onderwerp.
Uitgangspunt blijft, dat ouders als eerste hun kind(eren) mogen vertellen over Gods’ bedoeling met relaties en seksualiteit. Daarnaast hoopt de school, vaak via het gebruik van een (christelijke) methode, de vorming van kinderen op dit tere gebied te ondersteunen.  Op school mogen de kinderen de boodschap meekrijgen: seksualiteit is iets moois en hoort bij het leven. God heeft ons als Zijn beeld geschapen en dat mag ook gestalte krijgen in ons omgaan met seksualiteit.

Een ouderavond biedt kansen om in een open gesprek met ouders te spreken over seksuele vorming thuis en op school. Ouders kunnen zo de gelegenheid krijgen om hun mening te vormen over de bijdrage van de school op dit gebied. Bovendien kan er ook helder worden, welke waarden de school wil laten doorschijnen in het praten over relaties en seksualiteit.

Inhoud coaching ouderavond seksuele vorming

Doel
In de bijeenkomst willen we de volgende doelen bereiken:
– De Bijbelse visie op seksualiteit opnieuw met elkaar onderzoeken.
– Verheldering over de plaats van relationele en seksuele vorming in de basisschool.
– Kennis over de seksuele ontwikkeling van kinderen vergroten.
– Informatie ontvangen over de methoden om seksuele voorlichting te geven.

Werkwijze
De avond kan begonnen worden met een lezing, waarin vanuit Bijbels perspectief het licht op seksualiteit wordt geworpen. Daarbij wordt ook de taak van de ouders en de rol van de school op het gebied van relationele en seksuele vorming besproken. Ook worden in de lezing mogelijke haken en ogen rond het geven van seksuele vorming voor het voetlicht gehaald.
Via het bespreken in groepjes van stellingen over dit onderwerp kunnen ouders (en leerkrachten) vervolgens van gedachten wisselen. In een plenaire slotbespreking kunnen ouders en teamleden elkaar dienen met aandachtspunten bij de relationele en seksuele vorming in de basisschool.

Doelgroep
Ouders en groepsleerkrachten basisonderwijs.

Trainer
Nel Hendriks, psycholoog. Zij is als docent o.a. verbonden aan de pabo van de Educatieve Academie. Daar verzorgt ze onder meer lessen op het gebied van seksuele vorming.

Data en locatie
De data en de locatie kunnen in overleg met de trainer worden vastgesteld.

Meer informatie en aanmelden

De totale kosten zijn afhankelijk van uw vraagstelling. Voor een indicatie van de kosten of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nel Hendriks of met het secretariaat nascholing.

Meer informatie