Hoe ziet deze route eruit

Verdieping van kennis over de doelgroep van jouw keuze

Zowel bij de route voor Jongere Kind Specialist als bij de route voor Oudere Kind Specialist start je in het eerste jaar van je opleiding met oriëntatie in je stages in het lesgeven aan het Jongere of het Oudere Kind.  Vanaf het tweede jaar krijg je verdieping aangereikt op gebieden als:

  • de ontwikkeling van peuters en pubers;
  • belang van lerend spelen en instructiemodellen met daarbij passende begeleiding;
  • observatie om de ontwikkeling van het jongere kind te volgen, en manieren van toetsing bij oudere kinderen.

 

Inhoud van de specialisatieroute van jaar tot jaar

In Pabo 1 doorloop je het reguliere voltijdprogramma. Je doet tijdens het werkplekleren ervaring op door opdrachten te doen in vooral de bouw (en doelgroep) van jouw keuze. Deze ervaringen neem je mee in jouw ontwikkeling in wie jij wilt worden als leerkracht.

In Pabo 2 start je in de specialisatieklas. Een klas waarin meer studenten zitten die voor deze route kiezen. In je PPO-groep werk je met studenten die met dezelfde doelgroep (jongere kind of oudere kind) willen werken als jij. Je leert van elkaars ervaringen. Je stages en een aantal lessen worden hierop aangepast. Een les techniek in de onderbouw ziet er bijv. anders uit dan in de bovenbouw. Zo volg je kinderen in de onderbouw in hun ontwikkeling terwijl in de bovenbouw de thematische leerlijnen veel meer invloed hebben.

In de Jongere Kind-specialisatie loop je ook stage in de voorschoolse opvang en in de Oudere Kind specialisatie ga je je ook oriënteren in het Voortgezet Onderwijs. Je raakt langzaam maar zeker steeds meer bekend met de doelgroep waarmee jij wilt gaan werken.

In Pabo 3 ga je door in het profiel onder- of bovenbouw.  In de profielen die alle Pabo 3 studenten doen, ga jij gericht op de bouw van je keus aan het werk en je specialiseren.

In Pabo 4 loop je je LIO-stage in de onder- of de bovenbouw.

 

N.B. Kies je in het tweede jaar nog geen route waarin jij je wil specialiseren dan kies je voor het profiel onder- of bovenbouw aan het einde van het tweede jaar van je studie.