Opleiding Leraar Basisonderwijs - Pabo

Voel je welkom op de Pabo van Hogeschool Viaa

Wil jij één van de meest betekenisvolle beroepen uitoefenen die er zijn? En een bijdrage leveren aan het leven van kinderen? Word leraar in het basisonderwijs!

Een meester of juf speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind. Je bent als leerkracht een rolmodel en doet veel meer dan alleen maar lesgeven. Een goede juf of meester kan echt verschil maken in het leven van een kind. Wil jij ook leren lesgeven in het onderwijs en daarbij zoveel mogelijk praktijkervaring opdoen? Start dan met de hbo opleiding leraar basisonderwijs (Pabo) bij Hogeschool Viaa in Zwolle!

Denk eens terug aan jouw eigen basisschooltijd. Herinner jij je die leuke juf of meester? Omdat hij of zij heel lief was, grappig, geduldig of om een andere reden indruk heeft gemaakt. Je draagt zulke herinneringen je hele leven met je mee. Het team van de Pabo van Hogeschool Viaa helpt je jouw kracht als leerkracht te ontdekken en jouw eigen stijl van lesgeven te ontwikkelen.

Ga snel naar:

 

Hogeschool Viaa en het onderwijs in de Corona periode

Waarom kiezen voor de Pabo van Viaa

Tijdens de lerarenopleiding basisonderwijs van Viaa in Zwolle besteden we uitgebreid aandacht aan alle aspecten die je nodig hebt in het onderwijs. Jouw kennis en ervaring dragen bij aan de vorming en ontplooiing van leerlingen. De Pabo aan onze hogeschool is een kleine opleiding, waardoor persoonlijke begeleiding mogelijk is. Daarnaast ben je direct vanaf de start van de opleiding twee dagen per week in een basisschool waardoor je veel praktijkervaring opdoet.

“Op Viaa krijg je veel ruimte om stage te lopen en in de praktijk te leren. Zo kan je gemakkelijk de theorie van de Pabo terugzien en toepassen in de praktijk”.

Harjet Karzijn, tweedejaars voltijdstudent Pabo

Leren in de praktijk

Als leraar basisonderwijs sta je iedere dag voor de klas met de geweldige uitdaging kinderen te helpen groeien. Zelfverzekerd voor de klas staan leer je vooral door het veel te doen. Bij de Pabo van Hogeschool Viaa leggen we daarom de nadruk op ‘werkplekleren’. Het curriculum van onze opleiding kent een duaal karakter, met veel aandacht voor stages. Maar werkplekleren is méér dan stagelopen alleen. Je doet vanaf het begin van je studie direct praktijkervaring op in beroepscontext en leert hoe het is om juf of meester te zijn. Op je opleidingsschool lever je een bijdrage aan beter onderwijs en klasoverstijgende activiteiten. Twee dagen in de week ben je op je stageschool, één dag bestaat uit zelfstudie en twee dagen volg je colleges bij Viaa. We organiseren daarnaast regelmatig excursies voor onze studenten. Een internationale week waarbij we onderwijsinstellingen in een Europese stad bezoeken bijvoorbeeld.

Werkplekleren

Om een hoge kwaliteit van jouw leren in de praktijk te waarborgen, zorgen wij voor intensieve begeleiding. Dat doen we door nauw samen te werken met een samenwerkingsverband van scholen. Daarin werken we met verschillende christelijke basisscholen in Nederland aan professionalisering van beginnende leerkrachten. Wil je werkplekleren op een school buiten dit samenwerkingsverband? Dan kijken we met jou naar de mogelijkheden.

Mannen opgelet!

Bij Hogeschool Viaa is 29% van de eerstejaars studenten een man. Het is voor kinderen goed om een mix van meesters en juffen voor de klas te zien. Naast een plek voor goed onderwijs is de basisschool ook steeds meer een opvoed omgeving. Verschillende rolpatronen spelen hierin een belangrijke rol. Meesters voor de klas zijn dus zeer wenselijk. We nodigen mannen dan ook van harte uit om eens een kijkje te komen nemen op de lerarenopleiding en te gaan voor een meesterbaan!

Christelijke identiteit

Hogeschool Viaa heeft een christelijke identiteit. Wij leiden professionals op die in hun werk kinderen in de klas vanuit Bijbels perspectief hoop bieden. Je leert hen dat ze, door goed om te gaan met anderen, met de natuur en met de schepping, een rol hebben in Gods wereld. De Pabo van Hogeschool Viaa is aangesloten bij het netwerk van duurzame Pabo’s. Dit betekent dat we in onze lessen actief bezig willen zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

Ontbijten met...

Tijdens je opleiding

De voltijd Pabo bij Hogeschool Viaa duurt vier jaar. In deze periode voorzien wij je van vakkennis en didactische vaardigheden. Je ontwikkelt je professioneel én persoonlijk.

De eerste twee leerjaren van de Pabo zijn verdeeld in vier blokken van tien weken. Een blok beslaat zes lesweken, een stageweek, een studieweek en een toetsweek. In elke lesweek loop je twee dagen stage. Hier zie je hoe de opleiding is opgebouwd:

Propedeuse

In het eerste jaar van onze bacheloropleiding oriënteer je je op de ontwikkeling van kinderen en het geven van onderwijs op de basisschool. Hoe ga je om met een klas? Hoe je bouw je een band op met je leerlingen? Alles wat je leert, pas je meteen toe tijdens je stage. Ook de leeromgeving en de samenwerking met een schoolteam komen aan bod. Stagelopen vormt een belangrijk onderdeel: twee dagen per week en daarnaast één week per blok. Op je stageschool krijg je ondersteuning van je werkplekcoach. Deze begeleider beoordeelt ook jouw functioneren. Daarnaast begeleidt je PPO-docent je in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling (ppo) en werk je aan je persoonlijk meesterschap.

Onderwijs verzorgen

Het uitgaan van én omgaan met verschillen tussen leerlingen staat centraal in het tweede jaar van de Pabo. Je leert hoe je een les of lessenserie voorbereidt, uitvoert en evalueert. Ook ervaar je hoe je de leeromgeving optimaal inzet. Dat doe je vanuit de theorie in de praktijk, want dit jaar loop je eveneens twee dagen stage per week. Tijdens de PPO-lessen bespreek je met medestudenten en docenten jouw ontwikkeling. Je krijgt begeleiding van Viaa, maar ook intensief vanuit je stageschool. Aan het einde van dit jaar, waarin je jouw visie op onderwijs hebt geformuleerd, kies je voor een specialisatie. Geef je liever les aan jonge leerlingen of trekt de bovenbouw je meer?

Specialisatie en profielen

Naar aanleiding van je keuze ga je in het derde studiejaar aan de slag met kinderen in de onder- of bovenbouw. Taal- en rekenonderwijs krijgt dit jaar extra aandacht. Je volgt het profiel Christelijke identiteit. Daarnaast kies je voor een van de vakprofielen:

  • Bewegen
  • Kunstzinnige oriëntatie of Wereldoriëntatie
  • Wetenschap & Techniek

In het derde jaar komt ook de minor aan bod: een kleinere leereenheid die je kunt laten aansluiten bij je profiel. Door al deze theoretische kennis te combineren met praktijkervaring, bouw je aan een stevige basis. Je PPO-docent volgt jouw ontwikkeling en je persoonlijk meesterschap. De namen van de minoren bij de Pabo van Viaa zijn:

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs.
  • Omgaan met complex gedrag.
  • Interlprofessioneel werken
  • Internationalisering
  • Bewegingsonderwijs

Afstuderen

In het vierde en laatste jaar van de lerarenopleiding komen theorie en praktijk opnieuw samen. Je bent nu LIO: leraar-in-opleiding. Als LIO loop je 19 weken stage. Je hebt de verantwoordelijkheid voor een eigen groep en geeft hele dagen les. Je studeert af op je gekozen onderdelen. Daarnaast volg je een minor. Hiermee verbreed of verdiep je jouw kennis. De Pabo van Viaa biedt zelf minoren aan of je volgt een minor aan een andere hogeschool of universiteit. Er is veel mogelijk. Kies je voor een minor die aansluit op de stof uit je hbo-opleiding? Of doe je liever juist iets heel anders om je te verbreden? De keuze is aan jou!

In het laatste studiejaar voer je ook een praktijkonderzoek uit. Jouw werkplekcoach begeleidt je tijdens deze stage. Samen met je PPO-docent werk je aan je persoonlijke meesterschap, met als doel een startbekwame leerkracht worden.

Resultaten Pabo van Viaa

De Pabo van Viaa behaalde in de Keuzegids hbo 2021 een 1e plek in de categorie noordelijke pabo’s met een score van 8,0 en heeft landelijk een 2e plek in de lijst van pabo’s behaald. Met deze resultaten mag de Pabo van Hogeschool Viaa zich ook dit jaar Topopleiding noemen. Kijk voor meer informatie op www.keuzegids.nl. (Bron: Keuzegids hbo 2021).

 

Specialisatie jongere of oudere kind vanaf de start aan de Pabo

In de reguliere route van de voltijd Pabo van Hogeschool Viaa kun je direct vanaf de start van de opleiding ervoor kiezen om je te specialiseren in het jongere of het oudere kind. Wil je meer weten? Of wil je weten of deze specialisatie iets voor jou is lees dan meer over de inhoud van deze route in de link hieronder.

Deze specialisatie is een mogelijkheid. Kies je bij de start van de opleiding nog geen route waarin jij je wil specialiseren dan kies je voor de onder- of bovenbouw aan het einde van het tweede jaar van je studie.

Lees meer over de specialisatie jongere of oudere kind van de Pabo van Viaa of volg het webinar dat we maakten over deze route

Praktische Informatie

Opleidingsroutes

Je kunt bij de Pabo van Hogeschool Viaa in voltijd- of in deeltijd studeren. Daar binnen hebben we zowel in de voltijd- als deeltijdroute diverse varianten zoals de voltijdroute universitaire pabo voor vwo-ers die meer verdieping willen. Maar ook de route PraktijkPabo West-Nederland voor wie uit het midden en westen van Nederland komt en graag bij ons de Pabo in Zwolle wil doen en minder op en neer wil reizen. Ook binnen de deeltijdopleiding Pabo van Viaa kun je in verschillende routes studeren zoals in het zij-instroomtraject voor degenen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding of in een versnelde- of verkorte Pabo route.

 

Ga naar overzicht van alle opleidingsroutes van de Pabo van Hogeschool Viaa

Toelating tot de opleiding

Ben je in het bezit van een vwo of een hbo-diploma, dan hoef je geen certificaten te halen. Met een vwo-diploma kun je kiezen voor de Pabo, maar ook de universitaire Pabo route.

Heb je een havo-diploma of een diploma op mbo niveau 4 dan ben je welkom bij ons op de opleiding. Wel moet je laten zien dat jouw kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek op peil is. Dat doe je door aan te tonen dat je in deze vakken eindexamen hebt gedaan. Heb je voor deze vakken of voor één vak geen eindexamen gedaan dan moet je daar een certificaat/certificaten voor halen via de toelatingstoetsen voor de Pabo.

Voor natuur en techniek geldt dat je voldoet aan de toelatingseisen wanneer je recent havo-eindexamen hebt afgelegd in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie). De toelatingstoetsen Pabo zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4.

 

Lees meer over hoe wij jou willen ondersteunen bij het halen van de toelatingstoetsen
Vraag de voltijdfolder aan

Na je opleiding

Na het behalen van de Bachelor of Education vindt de grootste groep afstudeerders van de Pabo van Viaa een baan als meester of juf op de basisschool in regulier of bijzonder onderwijs. Maar er zijn ook oud-studenten die lesgeven op een middelbare school, in het praktijkonderwijs, aan volwassenen of allochtonen, of werken in ict, onderwijsadvies of educatiecentra. De onderwijswereld is even dynamisch als veelzijdig!

Baankansen

Je baankansen in het onderwijs groeien. Komende jaren zijn er steeds meer leraren nodig. De Algemene Onderwijsbond voorspelt zelfs een tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs tot en met 2025. Uit onderzoek blijkt dat de vraag naar leraren in het basisonderwijs blijft toenemen, omdat er sprake is van een pensioengolf in combinatie met de blijvende toestroom van nieuwe leerlingen. Onze ervaring is dat 95% van de afgestudeerde studenten binnen anderhalf jaar een baan heeft gevonden.

Je CV iets extra's meegeven

Zijn je scores goed en wil je je graag extra verdiepen? We bieden je de ruimte om meer profielen te kiezen. Of volg een minor extra, eventueel buiten de opleiding. Ook kun je je onderzoeks- of innovatietraject versterken met bijvoorbeeld een publicatie. Zo verschaf je een stevigere positie op de arbeidsmarkt. Informeer naar de mogelijkheden!

Doorleren na de Pabo

Als leerkracht doorleren na de Pabo in Zwolle? Kies voor de Master Leren & Innoveren (MLI). Of volg een post-hbo opleiding als taal-, reken-, of onderbouwspecialist. Wil je graag leiding geven in het onderwijs? Dan is de Opleiding Schoolleider van Penta Nova misschien iets voor jou. Bekijk hier de masters en andere post-hbo-studies die Viaa biedt.

Lees meer over nascholingscursussen bij Viaa
Lees meer over post-hbo-opleidingen bij Viaa
Lees meer over masterstudies bij Viaa

Heb je nog vragen