Tijdens je opleiding

De voltijd Pabo bij Hogeschool Viaa duurt vier jaar. In deze periode voorzien wij je van vakkennis en didactische vaardigheden. Je ontwikkelt je professioneel én persoonlijk.

De eerste twee leerjaren van de Pabo zijn verdeeld in vier blokken van tien weken. Een blok beslaat zes lesweken, een stageweek, een studieweek en een toetsweek. In elke lesweek loop je twee dagen stage. Hier zie je hoe de opleiding is opgebouwd:

Propedeuse

In het eerste jaar van onze bacheloropleiding oriënteer je je op de ontwikkeling van kinderen en het geven van onderwijs op de basisschool. Hoe ga je om met een klas? Hoe je bouw je een band op met je leerlingen? Alles wat je leert, pas je meteen toe tijdens je stage. Ook de leeromgeving en de samenwerking met een schoolteam komen aan bod. Stagelopen vormt een belangrijk onderdeel: twee dagen per week en daarnaast één week per blok. Op je stageschool krijg je ondersteuning van je werkplekcoach. Deze begeleider beoordeelt ook jouw functioneren. Daarnaast begeleidt je PPO-docent je in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling (ppo) en werk je aan je persoonlijk meesterschap.

Onderwijs verzorgen

Het uitgaan van én omgaan met verschillen tussen leerlingen staat centraal in het tweede jaar van de Pabo. Je leert hoe je een les of lessenserie voorbereidt, uitvoert en evalueert. Ook ervaar je hoe je de leeromgeving optimaal inzet. Dat doe je vanuit de theorie in de praktijk, want dit jaar loop je eveneens twee dagen stage per week. Tijdens de PPO-lessen bespreek je met medestudenten en docenten jouw ontwikkeling. Je krijgt begeleiding van Viaa, maar ook intensief vanuit je stageschool. Aan het einde van dit jaar, waarin je jouw visie op onderwijs hebt geformuleerd, kies je voor een specialisatie. Geef je liever les aan jonge leerlingen of trekt de bovenbouw je meer?

Specialisatie en profielen

Naar aanleiding van je keuze ga je in het derde studiejaar aan de slag met kinderen in de onder- of bovenbouw. Taal- en rekenonderwijs krijgt dit jaar extra aandacht. Je volgt het profiel Christelijke identiteit. Daarnaast kies je voor een van de vakprofielen:

  • Bewegen
  • Kunstzinnige oriëntatie of Wereldoriëntatie
  • Wetenschap & Techniek

In het derde jaar komt ook de minor aan bod: een kleinere leereenheid die je kunt laten aansluiten bij je profiel. Door al deze theoretische kennis te combineren met praktijkervaring, bouw je aan een stevige basis. Je PPO-docent volgt jouw ontwikkeling en je persoonlijk meesterschap. De namen van de minoren bij de Pabo van Viaa zijn:

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs.
  • Omgaan met complex gedrag.
  • Interprofessioneel werken
  • Internationalisering
  • Bewegingsonderwijs

Afstuderen

In het vierde en laatste jaar van de lerarenopleiding komen theorie en praktijk opnieuw samen. Je bent nu LIO: leraar-in-opleiding. Als LIO loop je 19 weken stage. Je hebt de verantwoordelijkheid voor een eigen groep en geeft hele dagen les. Je studeert af op je gekozen onderdelen. Daarnaast volg je een minor. Hiermee verbreed of verdiep je jouw kennis. De Pabo van Viaa biedt zelf minoren aan of je volgt een minor aan een andere hogeschool of universiteit. Er is veel mogelijk. Kies je voor een minor die aansluit op de stof uit je hbo-opleiding? Of doe je liever juist iets heel anders om je te verbreden? De keuze is aan jou!

In het laatste studiejaar voer je ook een praktijkonderzoek uit. Jouw werkplekcoach begeleidt je tijdens deze stage. Samen met je PPO-docent werk je aan je persoonlijke meesterschap, met als doel een startbekwame leerkracht worden.

Ga terug naar overzicht pabo