Waarom de Pabo bij Viaa?

Tijdens de lerarenopleiding basisonderwijs van Viaa in Zwolle besteden we uitgebreid aandacht aan alle aspecten die je nodig hebt in het onderwijs. Jouw kennis en ervaring dragen bij aan de vorming en ontplooiing van leerlingen. De Pabo aan onze hogeschool is een kleine opleiding, waardoor persoonlijke begeleiding mogelijk is. Daarnaast ben je direct vanaf de start van de opleiding twee dagen per week in een basisschool waardoor je veel praktijkervaring opdoet.

“Op Viaa krijg je veel ruimte om stage te lopen en in de praktijk te leren. Zo kan je gemakkelijk de theorie van de Pabo terugzien en toepassen in de praktijk”.

Harjet Karzijn, tweedejaars voltijdstudent Pabo

Leren in de praktijk

Als leraar basisonderwijs sta je iedere dag voor de klas met de geweldige uitdaging kinderen te helpen groeien. Zelfverzekerd voor de klas staan leer je vooral door het veel te doen. Bij de Pabo van Hogeschool Viaa leggen we daarom de nadruk op ‘werkplekleren’. Het curriculum van onze opleiding kent een duaal karakter, met veel aandacht voor stages. Maar werkplekleren is méér dan stagelopen alleen. Je doet vanaf het begin van je studie direct praktijkervaring op in beroepscontext en leert hoe het is om juf of meester te zijn. Op je opleidingsschool lever je een bijdrage aan beter onderwijs en klasoverstijgende activiteiten. Twee dagen in de week ben je op je stageschool, één dag bestaat uit zelfstudie en twee dagen volg je colleges bij Viaa. We organiseren daarnaast regelmatig excursies voor onze studenten. Een internationale week waarbij we onderwijsinstellingen in een Europese stad bezoeken bijvoorbeeld.

Werkplekleren

Om een hoge kwaliteit van jouw leren in de praktijk te waarborgen, zorgen wij voor intensieve begeleiding. Dat doen we door nauw samen te werken met een samenwerkingsverband van scholen. Daarin werken we met verschillende christelijke basisscholen in Nederland aan professionalisering van beginnende leerkrachten. Wil je werkplekleren op een school buiten dit samenwerkingsverband? Dan kijken we met jou naar de mogelijkheden.

Mannen opgelet!

Bij Hogeschool Viaa is 29% van de eerstejaars studenten een man. Het is voor kinderen goed om een mix van meesters en juffen voor de klas te zien. Naast een plek voor goed onderwijs is de basisschool ook steeds meer een opvoed omgeving. Verschillende rolpatronen spelen hierin een belangrijke rol. Meesters voor de klas zijn dus zeer wenselijk. We nodigen mannen dan ook van harte uit om eens een kijkje te komen nemen op de lerarenopleiding en te gaan voor een meesterbaan!

Christelijke identiteit

Hogeschool Viaa heeft een christelijke identiteit. Wij leiden professionals op die in hun werk kinderen in de klas vanuit Bijbels perspectief hoop bieden. Je leert hen dat ze, door goed om te gaan met anderen, met de natuur en met de schepping, een rol hebben in Gods wereld. De Pabo van Hogeschool Viaa is aangesloten bij het netwerk van duurzame Pabo’s. Dit betekent dat we in onze lessen actief bezig willen zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

Pabo van Viaa is Topopleiding

De Pabo van Viaa behaalde in de Keuzegids hbo 2021 een 1e plek in de categorie noordelijke pabo’s met een score van 8,0 en heeft landelijk een 2e plek in de lijst van pabo’s behaald. Met deze resultaten mag de Pabo van Hogeschool Viaa zich ook dit jaar Topopleiding noemen. Kijk voor meer informatie op www.keuzegids.nl. (Bron: Keuzegids hbo 2021).

Ga terug naar overzicht pabo