Tijdens je opleiding

Studenten in deze route kunnen direct twee tot drie dagen aan de slag op een basisschool. Een dag in de week volg je colleges bij de Pabo van Viaa. En de andere dag volg je lessen op een school in de buurt. Daarnaast verwerk je wat je hebt geleerd in een portfolio. De lesdag bij Viaa is vanaf september 2021 op de donderdag.

Zo ziet een collegedag eruit
Tijdens je collegedag volg je vooral pedagogisch-didactische vakken. Maar ook zorgverbreding maakt deel uit van het theorieprogramma. Je leert om kinderen met leer- en gedragsproblemen verder te helpen. Bovendien krijg je basisschoolvakken als rekenen, taal, bijbelvertelling, biologie en tekenen. En dat alles in een snel tempo.

Laat je groei zien
Een dag per week besteed je aan het bijhouden van een portfolio. De documenten in je portfolio laten zien welke ontwikkeling je doormaakt als leerkracht-in-opleiding. Ze zijn het bewijs dat je het vereiste niveau behaalt, zowel voor de klas, als in de collegebanken.