Praktijkverpleegkundige 2018

Als Praktijkverpleegkundige 2018 bied je zorg aan verschillende patiëntengroepen. Je hebt in het bijzonder aandacht voor onder andere patiënten met chronische aandoeningen en zorg voor kwetsbare ouderen.

Taken

Als praktijkverpleegkundige 2018 werk je generalistisch en bied je zorg aan verschillende patiëntengroepen.

De aandachtsgebieden van een praktijkverpleegkundige 2018 zijn onder andere verschillende chronische aandoeningen, zorg voor (kwetsbare) ouderen, uitvoeren van oncologische nazorg, complexe zorg, maar ook preventieve activiteiten.

Kern van je zorgtaak als praktijkverpleegkundige 2018 is het begeleiden en ondersteunen van patiënten bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoening en hun beperkingen en het voorkomen van aandoeningen of complicaties.

De functie van praktijkverpleegkundige 2018 is complementair aan de functie van de huisarts, die vooral gericht is op het diagnosticeren en behandelen van klachten, ziekten en aandoeningen.

Opbouw van de opleiding

De praktijkverpleegkundige 2018 wordt integratief opgeleid. Dit betekent dat vanaf het begin van de opleiding alle onderwerpen uit de huisartsenpraktijk aan bod komen, maar dat de complexiteit steeds verder wordt opgebouwd.
De opleiding praktijkverpleegkundige 2018 bestaat uit grofweg drie hoofdblokken, namelijk het basisblok, het laagcomplexe blok en het hoogcomplexe blok. Elk blok bestaat uit ongeveer 8 lesweken. Parralel hieraan lopen studenten stage in de huisartsenpraktijk en volgen zij portfolioleren.

Het basisblok bestaat uit het aanleren van basisvaardigheden die nodig zijn voor het studeren op HBO-niveau en een introductie op de meest voorkomende onderwerpen uit het werk van de praktijkverpleegkundige 2018. Hierbij valt te denken aan een introductie op de chronische aandoeningen, het methodisch handelen en het werken volgens Evidence Based Practice.
In het laagcomplexe blok worden de kennis en vaardigheden uit het basisblok verder uitgebouwd en uitgebreid met een introductie op ouderenzorg, oncologische zorg en palliatieve zorg.
In het hoogcomplexe blok worden de opgedane kennis en vaardigheden uit het basisblok en het laagcomplexe blok verder verdiept en tot het eindniveau van de praktijkverpleegkundige 2018 gebracht. Aan het einde van de blok moeten cursisten het niveau hebben bereikt van een beginnend praktijkverpleegkundige 2018 professional en voldoen aan de competenties genoemd in het eindtermen en competentiedocument van de praktijkverpleegkundige uit 2018.

Tijdens stage brengen cursisten aan de hand van opdrachten de theorie vanuit de lessen en zelfstudie in de praktijk. Hierbij zal de integratie van theorie en praktijk centraal staan. Deze stage bestaat uit minimaal 8 uur per week.

Gedurende het hele cursusjaar volgen cursisten het portfolioleren. Tijdens dit portfolioleren werken cursisten aan persoonlijke en professionele ontwikkeling door het werken aan een zogenoemd streefbeeld en het hebben van intervisie binnen de portfoliogroep.

Stage

De cursist is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplek in de Huisartsenpraktijk. Een stageplek heb je nodig gedurende de opleiding van september tot en met eind juni, circa 41 weken à 8 uur per week.  Bij aanvang van de opleiding in september moet je beschikken over een stageplek. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met het opleidingssecretariaat.

Kosten en duur

De opleiding Praktijkverpleegkundige 2018 duurt één cursusjaar en start jaarlijks in september. Er zijn in totaal circa 26 lesdagen. De lessen worden gehouden op woensdag vanaf 10:15 tot 18:00 uur.

De kosten voor de opleiding zijn 5100 euro voor één cursusjaar (prijswijzigingen onder voorbehoud). Het boekengeld bedraagt circa 250 tot 300 euro.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over de opleiding Praktijkverpleegkundige 2018? Neem dan contact op met het opleidingssecretariaat.

Aanvullende informatie