Praktijkondersteuner 2017

Als praktijkondersteuner neem je gedelegeerde inhoudelijke taken van de huisarts over. Daarbij gaat het om patiënten met een chronische aandoening.

Taken

Als praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige neemt u gedelegeerde inhoudelijke taken van de huisarts over. Daarbij gaat het om patiënten met een chronische aandoening. U houdt spreekuren voor patiënten met chronische ziekten als diabetes mellitus type II, hart- en vaatziekten en astma/COPD. Daarbij krijgt u een bepaalde mate van verantwoordelijkheid in het waarborgen van de kwaliteit in de huisartsenpraktijk. U kunt daarbij denken aan protocollering, integreren van landelijke richtlijnen in de eigen praktijk, transmurale samenwerking en het coachen van nieuwe medewerkers. Het werk van een praktijkondersteuner is veelzijdig en dynamisch.

Opbouw van de opleiding

De opleiding POH 2017 duurt in totaal één cursusjaar. Tijdens de opleiding leren cursisten hoe zij een eigen spreekuur kunnen houden voor patiënten met een chronische aandoening. Hierbij staan de aandoeningen diabetes mellitus type 2, hart – en vaatziekten en astma/COPD centraal.

De lessen gaan onder andere in op het methodisch vorm geven van een consult, medicatiegebruik, voorlichting en educatie, management en organisatie, communicatieve vaardigheden en de samenwerking met andere disciplines in de eerste en tweede lijn.

Tijdens deze lessen worden verschillende werkvormen gebruikt. Parallel aan de lessen op school wordt door cursisten minimaal 8 uur per week stage gelopen in de huisartsenpraktijk (circa 41 weken).

Tijdens de stage leren cursisten om de theorie in de praktijk te brengen en praktische vaardigheden te oefenen. Daarnaast volgen cursisten gedurende de opleiding portfolioleren waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat en aan een kwaliteitsverbetering in de stagepraktijk wordt gewerkt.

Stage

De cursist is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplek in de Huisartsenpraktijk. Een stageplek heb je nodig gedurende de opleiding van september tot en met eind juni, circa 41 weken à 8 uur per week.  Bij aanvang van de opleiding in september moet je beschikken over een stageplek. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met het opleidingssecretariaat.

Kosten en duur opleiding

De opleiding Praktijkondersteuner 2017 duurt één cursusjaar en start jaarlijks in september bij voldoende aanmeldingen. Op dit moment zijn er voor de opleiding POH geen plekken meer beschikbaar.  (Variant 1) Wil je wel graag de opleiding volgen, stuur dan een berichtje naar het secretariaat. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij kijken of er een mogelijkheid is om later in het schooljaar nog een opleiding POH kunnen starten. 

Er zijn in totaal circa 26 lesdagen. De lessen worden gehouden op woensdag tussen 10:15 tot 20:00 uur.

De opleiding kost  € 5.100,– voor één cursusjaar (prijswijzigingen onder voorbehoud). Het boekengeld bedraagt circa € 250,– tot € 300,–.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over de opleiding Praktijkondersteuner 2017? Neem dan contact op met het opleidingssecretariaat.

Aanvullende informatie