Rekenonderwijs

Binnen de Educatieve Academie zijn verschillende rekenspecialisten (docenten/adviseurs) werkzaam. Zij kunnen u van dienst zijn als u op school gericht aan de slag wilt met effectief rekenonderwijs.

Enkele mogelijkheden
– Cursus Rekencoördinator (te vinden onder nascholing) 
– Opbrengstgericht Rekenonderwijs
– Omgaan met verschillen; handelingsgericht rekenonderwijs
– Rekenanalyse (waarbij u een helder beeld krijgt van de sterke en zwakke kanten van het rekenonderwijs in uw school, en praktische aanwijzingen voor het vervolg)
– Keuze en invoering van een nieuwe rekenmethodeegeleiding bij rekenactiviteiten als “De grote rekendag” of “Kangoeroewedstrijden”
– Invoering van het Protocol Dyscalculie (ERWD).

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
Wiep Hoksbergen | (038) 42 55 542
Ruud Houweling | (038) 42 55 542

Meer informatie