Rekenonderwijs

Binnen de Educatieve Academie zijn verschillende rekenspecialisten (docenten/adviseurs) werkzaam. Zij kunnen u van dienst zijn als u op school gericht aan de slag wilt met goed rekenonderwijs.

Enkele mogelijkheden:
Cursus Rekencoördinator
Ontdek de wereld van de wiskunde (voor leerkrachten groep 1 en 2)
• Opbrengstgericht Rekenonderwijs
Zijn de resultaten van rekentoetsen (CITO of methodetoetsen) al langere tijd laag?
We helpen u om die resultaten te analyseren.
En we kijken voorál, welk onderwijs aantoonbaar bijdraagt aan hogere resultaten!
• Omgaan met verschillen; handelingsgericht rekenonderwijs
In iedere groep zijn ze: leerlingen die meer moeite hebben met rekenen. En ook leerlingen die bijzonder goed rekenen!
Juist voor die leerlingen met speciale didactische onderwijsbehoeften is het belangrijk om een cyclische werkwijze te hanteren (de HGW-cyclus of vergelijkbare modellen).
We kijken samen naar essentiële momenten in die cyclus.
• Rekenanalyse
Door middel van gesprekken en klassenbezoeken brengen wij de zwakke en sterke kanten van het rekenonderwijs op uw school in kaart.
Iedere leerkracht krijgt advies op maat. En bovendien krijgt u schoolbrede adviezen om uw rekenonderwijs te optimaliseren.
Op iedere school zal een plan om te werken aan goed rekenonderwijs er anders uit zien.
Daarom komen we tegemoet aan uw wensen en behoeften! En komen we altijd langs voor een uitgebreid intake-gesprek met directie, ib-er en/of de rekencoördinator.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
Wiep Hoksbergen | (038) 42 55 542

Meer informatie