Social Work

Ben jij gedreven om mensen verder te helpen? Wil jij graag echt van betekenis zijn in het leven van een ander? Met de opleiding Social Work (SPH/MWD) aan Hogeschool Viaa in Zwolle krijg je de bagage waarmee je als professional hulp kunt bieden aan mensen. Vaak gaat het om kwetsbare mensen die begeleiding, contact of nieuw perspectief nodig hebben. Wij begeleiden je graag om die innovatieve en creatieve professional te worden die aansluit bij wat leeft in de samenleving.

Ga snel naar:

 

Jij bent het instrument

Om anderen te kunnen helpen, is het belangrijk dat je jezelf heel goed kent. Jij bent namelijk zelf het instrument in je werk als social worker. Wie ben jij? Hoe reageer jij op mensen in het werkveld? En hoe reageren anderen op jou? Tijdens de studie Social Work aan Hogeschool Viaa geven we je de handvatten om jouw eigen persoon op een krachtige manier in te zetten als social worker.

Hogeschool Viaa heeft een christelijke identiteit die helder doorklinkt in de opleiding. De manier waarop Jezus ons heeft geïnspireerd, vormt ook de inspiratiebron voor sociaal werk.

“Tijdens de studie ga je echt met jezelf aan de slag. Dat kan heel spannend zijn. Maar doordat we in kleine groepen werken en er heel goede begeleiding is van docenten, is er een heel veilige sfeer.”

Maureen, tweedejaars Social Work

Ontbijten met...

Waarom kiezen voor Social Work bij Viaa?

Het is niet eenvoudig een studiekeuze te maken. Het is bovendien iets dat je weloverwogen moet doen. Bezoek daarom eens onze open dagen, of maak een afspraak voor een praktijkdag of een meeloopdag. Waarom kiezen anderen voor Social Work? We vroegen het enkele van onze studenten. Dit zijn hun argumenten:

◦’De opleiding staat hoog aangeschreven.’
◦’De school en veel klasgenoten hebben een christelijke identiteit.’
◦’Viaa is een kleinschalige hogeschool met betrokken docenten die je echt kennen.’
◦’Er is veel gelegenheid om praktijkervaring op te doen.’
◦’Zwolle is een leuke studentenstad, niet te massaal, wel bruisend’.

Verleg je grenzen, verruim je blik

Iedere Social Work-student van Hogeschool Viaa brengt een bezoek aan het buitenland. In het vierde jaar ga je in ieder geval een week naar een stad in Europa voor het vak Buitenlandoriëntatie. Daar onderzoek je hoe de zorg in andere landen is georganiseerd. Daarnaast lopen ook veel studenten stages in andere landen om hun blikveld te verruimen. Geen must, wel een goed idee, omdat je in je toekomstige werk immers ook met verschillende mensen en verschillende culturen te maken krijgt. Een stage in het buitenland verbreedt je referentiekader. Op dit moment heeft Social Work goede contacten in Zuid-Afrika, Suriname en diverse Europese landen.

“De opleiding heeft heel veel voor mij betekend. Niet alleen mijn diploma is waardevol. Doordat je jezelf heel goed leert kennen, heb ik lessen voor het leven opgedaan.”

Benjamin, oud-student Maatschappelijk Werk (MWD)

Voelsprieten in de samenleving

Het werkveld van Social Work is erg veranderd. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen, er is een grotere focus op ambulante zorg (zorg buiten instellingen, bijvoorbeeld thuis). En er wordt een steeds groter beroep gedaan op het netwerk van een cliënt. De hulpverlening is anders georganiseerd, dus de voorbereiding erop ook. Waar je eerst koos voor een opleiding SPH, MWD, CMV of Pedagogiek, komt alles nu samen in Social Work. Omdat de samenleving blijft veranderen, zorgen we ervoor dat onze voelsprieten uitstaan in het werkveld. Onze docenten zijn nauw betrokken bij instellingen en er zijn regelmatig uitwisselingen: een Social Work-docent van Viaa geeft dan bijvoorbeeld een training bij een hulpverleningsinstantie en een professional van die organisatie verzorgt op zijn beurt een gastcollege bij Viaa.

Kwaliteitsopleiding

Het team van Social Work bij Hogeschool Viaa blijft dus continu doorontwikkelen en is altijd alert op verbeteringen. Die inspanningen lonen. Onze opleiding staat hoog aangeschreven.

Tijdens je opleiding

Kom je van de havo of het mbo en wil je de voltijdopleiding Social Work volgen? Dan word je in vier jaar tijd opgeleid tot een zelfstandige social worker: met een schat aan praktijkervaring, een rugzak vol theoretische handvatten en ontzettend veel zelfkennis.

De opleiding van jaar tot jaar

In het eerste jaar ga je voor de propedeuse. Jaar twee en drie beschouwen we als de hoofdfase. En in jaar vier start de afstudeerfase. Hier lees je in vogelvlucht hoe de studie van jaar tot jaar is opgebouwd.

Het eerste jaar heeft een oriënterend karakter. Je leert om kritisch te kijken naar jezelf en de samenleving. In kleine groepen van ongeveer tien studenten, de zogenaamde leerteams, ga je aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling. Ook leer je hoe je professioneel contact maakt en krijg je colleges over netwerkondersteuning, ontwikkelingspsychologie, sociologie, pedagogiek en belangrijke elementen in de samenleving die je als social worker inzet in het werkveld. Ook maak je in het eerste jaar al kennis met de verscheidenheid in de praktijk. Eén dag per week ga je op stage.

In jaar twee en drie breid je je basiskennis en -vaardigheden uit. Ook zorgen we voor een verdieping. Halverwege het tweede jaar maak je de keuze uit drie profielen: Social Work in Welzijn en samenleving, Social Work in de Zorg en Social Work in de Jeugdzorg.

De stages zijn in deze fase een belangrijk onderdeel van je studie. In het tweede jaar loop je twee dagen per week stage. Regelmatig krijg je werkbegeleiding in groepjes. In het derde jaar loop je vier dagen per week stage. Eén dag hiervan besteed je aan een onderzoek dat bijdraagt aan de praktijk. Daarbij leer je gebruik te maken van eenvoudige onderzoeksmethoden.

Het is mogelijk om een deel van dit jaar stage te lopen in het buitenland. Op dit moment heeft Social Work goede contacten in Zuid-Afrika, Suriname en verschillende Europese landen.

In het vierde jaar start je met een minor; een keuzeprogramma waarmee je je kennis of competenties verbreedt of waarmee je je juist specialiseert. Dat kan op Hogeschool Viaa, maar ook op een andere hogeschool of in het buitenland. In de tweede helft van het jaar richt je je op je eigen professionalisering door keuzemodules. Tot slot schrijf en presenteer je jouw persoonlijke beroepsprofiel ‘Dit ben ik als Social Worker!’

Drie studieprofielen. Welke past bij jou?

Waar je bij de vorige opleidingen na het eerste jaar al een keuze moest maken voor SPH of MWD, kies je bij Social Work halverwege het tweede jaar een profiel. Dat geeft jou in feite een half jaar extra de tijd om je te oriënteren waar nu écht je kracht en je hart ligt.

Welzijn en samenleving

Het profiel Welzijn en samenleving is geschikt voor jou als je graag mensen met uiteenlopende problemen wilt begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychische problemen, een verslaving of schulden. Of het gaat om gezinsproblemen, problemen in de wijk en onveilige situaties voor kinderen of jongeren. Vaak komt het voor dat er een combinatie is van problemen.

Zorg

Wil je graag werken met mensen die afhankelijk zijn van dagelijkse (langdurige) begeleiding, ondersteuning en hulpverlening? Dan past het profiel Zorg bij jou. In dit profiel ligt het accent op begeleiding van mensen in de psychiatrie, mensen met een beperking, ouderen- en jeugdzorg.

Jeugd

Wil je werken met kinderen of jongeren en hun ouders? Heb je interesse in het opvoeden van kinderen en jongeren? Wil je ouders ondersteunen in het aanbieden van een uitdagend pedagogisch klimaat? Of wil je zelf kinderen of jongeren met een specifieke opvoedvraag ondersteunen? Dan is werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming iets voor jou! Je krijgt daar te maken met een breed scala aan problemen: van lichte gedragsproblemen tot ernstige zaken als kindermishandeling. Binnen het basisprofiel jeugd word je opgeleid tot een deskundige professional in de jeugdhulp.

Na je opleiding

Grote kans dat je nog niet precies weet welk beroep je later wilt uitoefenen. Met de bacheloropleiding Social Work van Hogeschool Viaa kun je je breed oriënteren. Studenten Social Work komen in veel verschillende functies terecht. Jongerenwerker, hulpverlener, welzijnswerker, maatschappelijk werker, of een andere functie die vraagt om een sociaal hart.

Ook zijn de organisaties waar onze studenten terecht komen heel divers. Denk bijvoorbeeld aan scholen, welzijnsorganisaties, het Leger des Heils, vluchtelingenwerk, de gevangenis, de psychiatrie of de gehandicaptenzorg.

Wat is de kans op een baan?

Tot voor kort was het best lastig om snel een baan te vinden als social worker, maar de markt trekt aan. De verwachting is dat in 2018 de werkgelegenheid sterk toeneemt. We horen nu al van veel studenten dat ze bijvoorbeeld direct bij hun stagebedrijf aan de slag kunnen. Goed nieuws dus!

De studie Social Work duurt vier jaar. Je kunt de opleiding in voltijd of deeltijd volgen. In een aantal gevallen kun je de opleiding Social Work versneld volgen.

Praktische informatie

Instroommogelijkheden

Om de opleiding Social Work te kunnen volgen, moet je over een havo- of vwo-diploma beschikken, of een mbo-opleiding op niveau 4 hebben afgerond. Voldoe je niet aan deze toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je het toelatingsexamen doen.

Lees meer over het toelatingsexamen

Brugmodule Social Work

Volg je nu een mbo-studie en ben je van plan de opleiding Social Work te doen? Of wil je ontdekken of je het niveau van deze hbo-studie aankunt? Dan is de brugmodule mbo-hbo iets voor jou! Wij helpen je graag de overstap naar het hbo soepel te laten verlopen.

Lees meer over de brugmodule Social Work

Versnelde route

Op basis van de vooropleiding die je al hebt, is het mogelijk om de opleiding Social Work in drie jaar af te ronden. We bieden een speciale versnelde route aan voor vwo’ers en goede havisten.

Lees meer over de versnelde route

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Gea Kargbo voor vragen over de voltijd studie of Jaap Roose voor deeltijd. Zij helpen je graag verder.

Vraag de voltijdfolder aan

Meer informatie

Lees hier het verhaal van oud-student Berend Oosterhuis over ondernemen en Social Work