Tijdens je opleiding

Kom je van de havo of het mbo en wil je de voltijdopleiding Social Work volgen? Wij leiden je in vier jaar tijd op tot een zelfstandige social worker: met een schat aan praktijkervaring, een rugzak vol theoretische handvatten en ontzettend veel zelfkennis.

De opleiding van jaar tot jaar

In het eerste jaar ga je voor de propedeuse. Jaar twee en drie beschouwen we als de hoofdfase. De afstudeerfase start in jaar vier. Hier lees je in vogelvlucht hoe de studie van jaar tot jaar is opgebouwd.

Het eerste jaar heeft een oriënterend karakter. Je leert kritisch kijken naar jezelf en de samenleving. In kleine groepen van ongeveer tien studenten, de zogenaamde leerteams, ga je aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling. Ook leer je hoe je professioneel contact maakt en krijg je colleges over netwerkondersteuning, ontwikkelingspsychologie, sociologie, pedagogiek en belangrijke elementen in de samenleving die je als social worker inzet in het werkveld. Je maakt in het eerste jaar al kennis met de verscheidenheid in de praktijk. Eén dag per week ga je op stage.

In jaar twee en drie breid je je basiskennis en -vaardigheden uit. Ook zorgen we voor een verdieping. Halverwege het tweede jaar maak je de keuze uit drie profielen: Welzijn en samenleving, Zorg en Jeugd.

De stages zijn in deze fase een belangrijk onderdeel van je studie. In het tweede jaar loop je twee dagen per week stage. Regelmatig krijg je werkbegeleiding in groepjes. In het derde jaar loop je vier dagen per week stage. Eén dag hiervan besteed je aan een onderzoek dat bijdraagt aan de praktijk. Daarbij leer je gebruik te maken van eenvoudige onderzoeksmethoden.

Het is mogelijk om een deel van dit jaar stage te lopen in het buitenland. Op dit moment heeft Social Work goede contacten in Zuid-Afrika, Suriname en verschillende Europese landen.

In het vierde jaar start je met een minor; een keuzeprogramma waarmee je je kennis of competenties verbreedt of waarmee je je juist specialiseert. Dat kan op Hogeschool Viaa, maar ook op een andere hogeschool of in het buitenland. In de tweede helft van het jaar richt je je op je eigen professionalisering door keuzemodules. Tot slot schrijf en presenteer je jouw persoonlijke beroepsprofiel‘Dit ben ik als Social Worker!’

 

Drie studieprofielen

Waar je bij de vorige opleidingen na het eerste jaar al een keuze moest maken voor SPH of MWD, kies je bij Social Work halverwege het tweede jaar een profiel. Dat geeft jou in feite een half jaar extra de tijd om je te oriënteren waar nu écht je kracht en hart liggen.

Welzijn en samenleving

Het profiel Welzijn en samenleving is geschikt voor jou als je graag mensen met uiteenlopende problemen wilt begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychische problemen, een verslaving of schulden. Of het gaat om gezinsproblemen, problemen in de wijk en onveilige situaties voor kinderen of jongeren. Vaak komt het voor dat er een combinatie is van problemen.

Zorg

Wil je graag werken met mensen die afhankelijk zijn van dagelijkse (langdurige) begeleiding, ondersteuning en hulpverlening? Dan past het profiel Zorg bij jou. In dit profiel ligt het accent op begeleiding van mensen in de psychiatrie, mensen met een beperking, ouderen- en jeugdzorg.

Jeugd

Werken met kinderen of jongeren en hun ouders? Heb je interesse in het opvoeden van kinderen en jongeren? Wil je ouders ondersteunen in het aanbieden van een uitdagend pedagogisch klimaat? Of wil je zelf kinderen of jongeren met een specifieke opvoedvraag ondersteunen? Dan is werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming iets voor jou! Je krijgt daar te maken met een breed scala aan problemen: van lichte gedragsproblemen tot ernstige zaken als kindermishandeling. Binnen het basisprofiel Jeugd word je opgeleid tot een deskundige professional in de jeugdhulp.