Thematiseren in groep 3 en 4

Thematiseren in groep 3 en 4 naast de bestaande methodes
Waarom zou je aan thematiseren in groep 3 en 4 beginnen als de resultaten toch voldoende zijn?

Over de inhoud van thematisering in groep 3 en 4

Doel
Waarom zou je aan thematiseren in groep 3 en 4 beginnen als de resultaten toch voldoende zijn?
1. de kinderen zijn meer betrokken, hebben meer plezier en worden uitgedaagd om zo veel mogelijk te lezen, te schrijven en te rekenen op hun eigen niveau.
2. de overgang van groep 2 naar groep 3 wordt minder groot.
3. er wordt meer tegemoet gekomen aan de spelbehoefte van jonge kinderen, die rond het 8e jaar pas verandert in onderzoekjes doen / problemen oplossen als belangrijkste activiteit.
4. kinderen ervaren in de middagen waar ze de kennis van de morgens voor nodig hebben (als ze ’s middags in de groentewinkel gewogen hebben, begrijpen ze de stof van ’s morgens uit het rekenboek beter), en zijn daardoor gemotiveerder om gewoon te oefenen, want ze begrijpen waarvoor dit nodig is.
5. kinderen met problemen als dyslexie of adhd zijn gemotiveerder om te oefenen op een betekenisvolle manier.

Voorbeelden van begeleidingsmogelijkheden
• Het leren ontwerpen van een rijk thema met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en activiteiten in de zone van de naaste ontwikkeling die door de kinderen als betekenisvol ervaren worden
• Aandacht voor startactiviteiten voor het goed op gang brengen van een thema samen met de kinderen wat aansluit bij de belangstelling en het niveau van de kinderen – vragenwand, inrichting themahoek, filosofisch gesprek, place-mats, e.d.
• Spelbegeleiding voor het verdiepen, verbreden en verbeteren van het spel
• Opzetten van een keuzesysteem voor de hoeken met moet – en magtaken met voor elk kind een eigen registratieblad per thema
• Meer zelfstandigheid in de morgens door instructie op niveau in kleine groepjes aan de instructietafel waarbij de kinderen zelfstandig mogen beslissen in welke volgorde ze hun andere werk doen.
• Kennis van de leer – en ontwikkelingslijnen

Uit de praktijk
Uit eigen ervaring van nog geen 3 jaar geleden hoe kinderen uit groep 3 genieten als op deze manier gewerkt wordt. Ze werden zo gemotiveerd dat ze regelmatig in pauzes vroegen of ze niet binnen mochten blijven, omdat ze nog zo veel ‘moesten’ doen. Als ’s middags gevraagd werd of ze naar buiten wilden, wilden ze vaak liever in de hoeken blijven, en als het tijd was om naar huis te gaan, dan zeiden ze soms: nu al? Als kinderen zo genieten, word je als leerkracht ook gemotiveerder om iets meer tijd te steken in de voorbereiding van dit thematiseren.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over thematiseren in groep 3 of 4 of doorspreken over de mogelijkheden op uw school neemt u dan contact op met Truus Visser (onderwijsadviseur) of het secretariaat nascholing.

Meer informatie