Tijdens je opleiding

De voltijd hbo- opleiding Verpleegkunde duurt vier jaar. Het is een opleiding waarin je leert de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Denk aan bloeddruk meten, bloedprikken, wonden verzorgen en het opstellen van een zorgplan. Maar ook: goed communiceren en integer omgaan met patiënten.

De opleiding start met de belangrijkste basiskennis. In het eerste jaar leer je hoe de zorg in elkaar zit, maak je kennis met verpleegtechnische handelingen en ontwikkel je sociale vaardigheden. Daarna volg je een blok Chronische zorg. Je leert kijken naar de zorg vanuit de zeven rollen die een verpleegkundige invult: de CANmeds rollen.

Je krijgt hoorcolleges en werkt met medestudenten in een werkgroep, waar je op basis van een casus zelf op zoek gaat naar antwoorden. Die antwoorden bespreek je met de klas, zodat je de casus vanuit verschillende perspectieven leert bekijken. Om de praktijk te ontdekken loop je tien weken stage.

Jaar twee is verdeeld in blokken, die steeds over een ander thema gaan. Denk aan Intensieve, Acute en Preventieve zorg. Net als in het eerste jaar krijg je hoorcolleges en ga je met medestudenten aan de slag in een werkgroep. Om de verschillende richtingen binnen de zorg nog beter te leren kennen, loop je weer een stage van tien weken. Dit doe je in de algemene, maatschappelijke of geestelijke gezondheidszorg.

Het derde jaar staat in het teken van een grote stage van twintig weken. Je mag de stage in zowel binnen- als buitenland volgen. Ook verdiep je je theoretische kennis en kies je een minor, zoals Transculturele verpleegkunde, Zorg en zingeving, Ouderenzorg, Zorg om kind en jeugd, Palliatieve zorg of De verbindende wijkprofessional.

Je sluit de opleiding af met een afstudeerstage van twintig weken en een afstudeerproject bij een opdrachtgever in de zorg. Een leerzame periode, waarin je alle ruimte krijgt om jouw passie voor de zorg in de praktijk te brengen.