Zelfstandige actieve kleuters

Zelfstandige actieve kleuters in de onderbouw. Bij deze benadering willen we differentiëren om tegemoet te komen aan de verschillende gaven en talenten van elk kind. We denken na hoe we op een Bijbelsverantwoorde manier meer zelfstandigheid kunnen bieden aan jonge kinderen. Daarnaast creëren we meer tijd, begeleiding en instructie voor kinderen die dat nodig hebben.

Inhoud coaching zelfstandige actieve kleuters

Algemeen
• Hoe kan ik het activiteitenniveau van kleuters verhogen?
• Hoe maak ik de kinderen in mijn klas zelfstandiger?
• Hoe kan ik differentiëren in de onderbouw?
• Hoe kan ik werken aan een goed pedagogisch klimaat?
Zelfstandige actieve kleuters in de onderbouw is het antwoord op bovenstaande vragen

Doel
• We leren om goed om te gaan met de basiskenmerken van jonge kinderen en responsieve instructie.
• We leren activerend bezig zijn en oefenen coöperatieve werkvormen speciaal geschikt voor de onderbouw.
• We denken na over wat zelfstandigheid nu eigenlijk inhoudt; we bespreken het zelfstandig werken in de onderbouw en het werken met een planbord.
• We leren werken aan open opdrachten, goede themahoeken waarin op een natuurlijke manier gedifferentieerd wordt. We leren de ontwikkelingsmaterialen indelen op ontwikkelingsniveau.

Werkwijze
In een teambijeenkomst bespreken we de achtergronden voor de onderbouw en maken daarin ook direct de koppeling met de praktijk. De leerkrachten passen de uitkomsten toe in de praktijk van elke dag. De school beslist waar het eerst mee wordt gestart.
Er wordt gebruik gemaakt van video-interactiebegeleiding gericht op de persoonlijke ontwikkeling. De terugkoppeling vindt plaats in een teamvergadering, zodat schoolontwikkeling plaatsvindt.

Wat wordt van jou verwacht?
Het bijwonen van een aantal teambijeenkomsten in combinatie met klassenconsultatie met behulp van video-opnames.
Een open en lerende houding.(Het is afhankelijk van de keuze van onderwerp en beginsituatie hoeveel bijeenkomsten nodig zijn).

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over dit maattraject? Neemt u dan contact op met Truus Visser, onderwijsadviseur of het secretariaat nascholing

Meer informatie