Maak kennis met Viaa

Viaa is een hogeschool met een uitgesproken karakter. Dat komt doordat we grote waarde hechten aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek.

Daarnaast is Viaa een hogeschool met een christelijke identiteit. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling. Elk mens is uniek geschapen en geen pad is hetzelfde. Op basis hiervan creëren we voor elke student de optimale vrijheid om zichzelf te ontplooien.

Lees meer over Viaa