Regelingen en stukken

Hieronder vindt u regelingen, beleidstukken en belangrijke documenten van Hogeschool Viaa.

Code Goed bestuur

College van Bestuur

Bekijk hier de meest recente jaarverslagen

Studentenstatuut en rechtsbescherming

Als student en medewerker van Hogeschool Viaa vind je het Studentenstatuut en de OERs ook op SharePoint!