ARTS-DOCENT HEALTH CARE M/V 0,2 FTE

Viaa is een christelijke hogeschool met een uitgesproken karakter. We hechten grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Daar voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor. Wij zijn betrokken op elkaar als collega’s en studenten. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling, voor zowel onze studenten als voor de vakgebieden waarin wij actief zijn.

De Academie Health Care bestaat uit de opleidingen hbo-v, Praktijkondersteuner en Praktijkverpleegkundige en het lectoraat Zorg en Zingeving. Ook verzorgt de Academie cursussen en nascholingen.

Vanwege zwangerschapsverlof van onze beide artsen ontstaat er bij de Academie Health Care van
10 mei tot en met 22 december 2021 een vacature voor de functie van

ARTS-DOCENT HEALTH CARE M/V 0,2 FTE

Wil je ons graag uit de brand helpen en tijdelijk bijspringen om de colleges waarvoor we echt een arts nodig hebben te verzorgen? Wil je in die tijd graag bijdragen aan het opleiden van hbo-professionals? Wil je werken in een dynamisch en gedreven team dat o.a. vorm mag geven aan de topopleiding Verpleegkunde? Dan willen we heel graag met je in contact komen.

Wat ga je doen?

Vanuit de academie word je ingezet als docent Health Care in de opleiding Verpleegkunde. Met het team draag je er aan bij om onze voltijd- en deeltijdstudenten op te leiden tot nieuwe professionals die klaar zijn voor de volgende stap in hun leven. Omdat wij een geïntegreerd curriculum hebben, werken wij niet met vakken, maar worden docenten ingezet vanuit hun kennis, werkervaring en specifieke expertise. Vanuit jouw enthousiasme voor verpleegkunde en onze studenten wordt jouw expertise met name ingezet voor anatomische en fysiologische kennis. Dit doen wij in de opleidingen vanuit het perspectief van de verpleegkundige, zowel binnen de bachelor Verpleegkunde als ook bij POH/PVK.
Je gaat vooral werkcolleges geven (al dan niet online) met als onderwerp anatomie en aandoeningen en de betekenis van klinisch redeneren voor het verpleegkundig handelen. Daarnaast ga je in responsiecolleges in op vragen van studenten over de aangeboden onderwijsinhouden.

Wat heb je ons te bieden?

Je bent een BIG geregistreerde (basis)arts met bij voorkeur klinische ervaring en wilt vanuit visie een bijdrage leveren aan het opleiden van goede zorgprofessionals. Je maakt gemakkelijk contact met (jong)volwassen mensen en kan goed schakelen met verschillende doelgroepen in de opleiding. Je bent iemand die graag reflecteert op wat je denkt en doet. Je verstaat de kunst studenten te prikkelen vanuit die houding en kunt goed buiten je eigen kaders denken, waardoor je mogelijk ook van waarde kunt zijn voor de andere onderdelen binnen de academie. Je kunt goed samenwerken, maar durft ook zelfstandig je verantwoordelijkheid te nemen. Je voelt je betrokken bij de werkzaamheden van docenten en andere collega’s.

Verder vragen we:

  • expertise op het gebied van basis anatomie, aandoeningen op het vlak van COPD, Diabetes Mellitus, CVA en epilepsie;
  • een bijdrage vanuit de medische invalshoek aan de ontwikkeling van verpleegkundige competenties door middel van werkcolleges en opname van flitscolleges;
  • ervaring in het onderwijs en/of een sterke affiniteit met het hbo en het werkveld van verpleegkunde.

Identiteit

Je kiest heel bewust voor de identiteit van de hogeschool zoals die is samengevat in het identiteitsdocument, en bent actief lid van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God.

Verdere informatie

Salariëring vindt plaats conform de cao-hbo, maximum schaal 11 (minimaal € 3.658,- en maximaal € 5.026,00 bruto per maand bij een volledig dienstverband) en is afhankelijk van relevante ervaring. Een functieprofiel is op te vragen bij personeelsadministratie@viaa.nl.

Meer informatie kan worden gegeven door Robertha Langenberg, directeur Academie Health Care, tel 06-14322145 op 6 mei van 10.00-11.00 uur.

De sollicitatie

Je kunt je sollicitatie sturen naar personeelsadministratie@viaa.nl, afdeling P&O, onder vermelding van ‘sollicitatie arts-docent’ in de onderwerpregel.
Een brief met CV willen we graat uiterlijk 15 mei a.s. in ons bezit hebben.
De sollicitatiegesprekken vinden online plaats op 31 mei 2021 in de ochtend via Microsoft Teams.