DOCENT PABO – DIDACTIEK-PEDAGOGIEK M/V 0,6 - 1,0 FTE

Hogeschool Viaa is een christelijke hogeschool met een uitgesproken karakter. We hechten grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Daar voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor. Wij zijn betrokken op elkaar als collega’s en studenten. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling, voor zowel onze studenten als voor de vakgebieden waarin wij actief zijn.

De Educatieve Academie bestaat uit de opleiding pabo en het lectoraat Goede Onderwijspraktijken en participeert in diverse masters en AD-opleidingen. Ook verzorgt de Educatieve Academie cursussen, coaching en begeleiding. Wij leiden onze studenten op middels werkplekleren binnen samenwerkingsverband Scope.

Vanwege het vertrek van een collega en verschuiving van taken bij de Educatieve Academie hebben we een vacature voor de functie van

DOCENT PABO – DIDACTIEK-PEDAGOGIEK M/V 0,6 – 1,0 FTE

Ben jij een inspirerende docent die gemotiveerde (jong)volwassen mensen op een persoonlijke manier kunt opleiden tot een hbo-professional? Wil je werken in een gedreven team dat vorm mag geven aan de topopleiding pabo? Ben je gericht op samenwerken met en in de praktijk van onze opleidingsscholen? Dan willen we heel graag met je in contact komen.

Wat ga je doen?

Het docentschap binnen het hoger beroepsonderwijs kent een waaier aan activiteiten. Vanwege landelijke tendensen, o.a. in verband met het lerarentekort in het basisonderwijs en de specialisatie jongere of oudere kind, is er veel in ontwikkeling bij de Pabo.
Samen met het team zorg je ervoor dat we toekomstbestendige leraren opleiden. Je kunt ingezet worden in alle varianten van de bachelor, de AD’s en de nascholing. Je verzorgt de betreffende onderdelen van het curriculum. Samen met collega’s en het werkveld actualiseer je het opleidingsprogramma en praat je op basis daarvan mee over de ontwikkeling van onderwijsmodules.
Daarnaast begeleid je studenten tijdens werkplekleren, studie en praktijkgericht onderzoek.

Wat heb je ons te bieden?

Je hebt goed zicht op de huidige onderwijsontwikkelingen in het hbo en het werkveld van de Educatieve Academie. Je hebt ervaring met het basisonderwijs en bij voorkeur met het lesgeven aan 10-14 jarigen.
Als enthousiaste didacticus wil je vanuit visie en enthousiasme graag een bijdrage leveren aan het interactief opleiden van goede onderwijsprofessionals.
Je maakt makkelijk contact met (jong)volwassen mensen en kan goed schakelen met de verschillende doelgroepen in de opleiding. Je bent iemand die graag reflecteert op wat je denkt en doet en verstaat de kunst studenten te prikkelen vanuit die houding. Je neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van jouw taken en bent gericht op betrouwbaar en open samenwerken met verschillende partners van de academie. Je vindt het leuk om ook buiten Hogeschool Viaa contacten te leggen met voor de academie relevante netwerken. Je kunt goed buiten je eigen kaders denken, waardoor je mogelijk (op termijn) ook van waarde kunt zijn voor de andere onderdelen binnen de academie of hogeschool. Je bent flexibel en je laat je graag uitdagen bij vernieuwingen.

Verder vragen we:

  • minimaal een afgeronde hbo-master pedagogiek of onderwijskunde;
  • een certificaat BKE of de bereidheid dat binnen 2 jaar te halen.

Identiteit

Je kiest heel bewust voor de identiteit van de hogeschool zoals die is samengevat in het identiteitsdocument, en bent actief lid van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God.

Wat hebben we jou te bieden?

Het belangrijkste is dat je komt werken in een team met veel enthousiasme voor de studenten en dat druk bezig is met onderwijsontwikkeling en –vernieuwing. Je vervult meerdere rollen en daardoor is je werk nooit saai. Hogeschool Viaa is een organisatie waar je je volop kunt ontwikkelen.
Je krijgt een aanstelling voor een jaar met de intentie om die te verlengen.
Salariëring vindt plaats conform de cao-hbo, maximum schaal 10 (minimaal € 2.845,00 maximaal € 4.307,00 bruto per maand bij een volledig dienstverband) en is afhankelijk van relevante ervaring.
Uitbreiding van verantwoordelijkheden met daarbij maximumschaal 11 behoort op termijn tot de mogelijkheden.

Verdere informatie

Een functieprofiel is op te vragen bij psa@viaa.nl.

Meer informatie kan worden gegeven door Martijn van Nieuwenhuizen, MT-lid Educatieve Academie en docent, 06-10553312 of Henk Grit, voorzitter vakgroep Didactiek, 06-24321661

De sollicitatie

Je kunt je sollicitatie sturen naar psa@viaa.nl t.a.v. afdeling P&O, onder vermelding van ‘sollicitatie docent Didactiek-Pedagogiek’ in de onderwerpregel.
Een brief met CV willen we graag uiterlijk op 16 mei 2021 in ons bezit hebben.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 26 mei 2021 in de ochtend.