LECTOR ZORG EN ZINGEVING M/V 0,6 FTE (aangevuld met de functie docent verpleegkunde voor 0,2 fte)

Hogeschool Viaa is een christelijke hogeschool met een uitgesproken karakter. We hechten grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Daar voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor. Wij zijn betrokken op elkaar als collega’s en studenten. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling, voor zowel onze studenten als voor de vakgebieden waarin wij actief zijn.

De academie Health Care bestaat uit de opleidingen hbo Verpleegkunde, Praktijkondersteuner en Praktijkverpleegkundige en het lectoraat Zorg en Zingeving. Ook verzorgt de academie cursussen en nascholingen.

Binnen de academie Health Care hebben we vanwege pensionering van de huidige lector per 1 september 2021 (en zo spoedig mogelijk in juni 2021 i.v.m. de overdracht al voor 0,2 fte) een vacature voor de functie van

LECTOR ZORG EN ZINGEVING M/V 0,6 FTE
(AANGEVULD MET DE FUNCTIE DOCENT VERPLEEGKUNDE VOOR 0,2 FTE)

Houd je van uitdagingen die het leiden, uitbouwen en versterken van een onderzoeksgroep rondom een vernieuwd thema biedt? Ben je een echte netwerker die goed is in het aangaan van relaties o.a. met onderzoekspartners en (nieuwe) opdrachtgevers?
Word je blij van het dichten van de kloof tussen praktijk en wetenschap en de doorvertaling daarvan in het onderwijs van onze hogeschool? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Wat ga je doen?

Het lectoraat Zorg en Zingeving draagt bij aan de innovatie en verbetering van de beroepspraktijk van de zorg. Als lector initieer en coördineer je daarvoor praktijkgericht onderzoek en vertaal je de resultaten daarvan naar het onderwijsprogramma en de praktijk. Het genereren van de zogenaamde tweede en derde geldstromen is daarmee nauw verbonden.
Vanuit de visie dat praktijkgericht onderzoek plaatsvindt in co-creatie met het werkveld onderhoud je hiermee een actief netwerk, maar ook met aanpalende disciplines van de zorg. Je bent daarin de voortrekker. Je begeleidt docenten die zich bezighouden met onderzoek en onderzoeksbegeleiding. Met geregelde publicaties zet je Hogeschool Viaa neer als een serieuze partner op het gebied van kennis- en onderwijsontwikkeling. Daarnaast werk je met de twee collega lectoren vanuit Viaa aan gezamenlijk onderzoek rondom het interprofessioneel werken met jeugd.
Omdat we de visie hebben dat het doen van onderzoek het onderwijs moet verbeteren en actueel moet houden, kiezen we ervoor de lector ook de functie van docent te laten vervullen. Ervaring in de dagelijkse onderwijspraktijk bevordert zo de integratie van onderwijs en onderzoek.

Wat bieden we je?

Een afwisselende werkomgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Je werkt binnen een betrokken en bevlogen team van de academie en geeft leiding aan een enthousiaste kenniskring die samen met jou het nieuwe vierjaren-onderzoeksplan van het lectoraat verder uitbouwt en vormgeeft. Op aanvraag is dit plan beschikbaar.
De arbeidsovereenkomst voor de functie van lector is voor de periode van vier jaar. Na het eerste jaar vindt er een evaluatie en beoordeling plaats. Bij goed functioneren is er sprake van verlenging en mogelijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is gewaardeerd conform de cao-hbo, in maximum schaal 15 (minimaal € 5.797,- en maximaal € 7.485,- bruto per maand bij een volledig dienstverband). Inschaling is afhankelijk van relevante ervaring.
De arbeidsovereenkomst voor de functie docent is eerst voor de duur van een jaar en onder voorwaarden kan er na een jaar sprake zijn van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is gewaardeerd conform de cao-hbo, in maximum schaal 12 (minimaal € 4.445,- en maximaal € 5.717,- bruto per maand bij een volledig dienstverband).

Wat heb je ons te bieden?

Je bent een echte visionair met een hoog realiteitsgehalte en conceptueel denkniveau. Je voelt je sterk verbonden met het thema zingeving. Je bent ondernemend en in staat om via acquisitie onderzoeksopdrachten te verwerven. Je beschikt over actuele kennis op het terrein van praktijkgericht onderzoek en je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied. Door middel van het geven en ontwikkelen van onderwijs geef je uitgevoerde onderzoeken praktische handvatten. Je herkent snel kansen, bijvoorbeeld uit het werkveld of voor het verkrijgen van subsidies en weet deze te benutten. Bij dat alles zet je op een coachende manier de leden van de kenniskring in hun kracht om te komen tot optimale samenwerking en voortgang.

Verder vragen we:

  • Een afgerond promotietraject (of in het laatste stadium hiervan) in een relevant kennisdomein;
  • Ervaring in het opzetten van een onderzoeksprogramma en het borgen daarvan.

Identiteit

Je kiest heel bewust voor de identiteit van de hogeschool zoals die is samengevat in het identiteitsdocument, en bent actief lid van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God.

Verdere informatie

Een functieprofiel en het vierjaren-onderzoeksplan is op te vragen bij personeelsadministratie@viaa.nl.

Meer informatie kan worden gegeven door Robertha Langenberg directeur Academie Health Care op donderdag 8 april van 9.00 tot 10.00 uur en maandag 19 april van 14.00-14.30 uur, telefoon 038-2024591 of 06-14322145.

De sollicitatie

Je kunt je sollicitatie sturen naar personeelsadministratie@viaa.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie lector Zorg & Zingeving’ in de onderwerpregel.
Een brief met CV willen we graag uiterlijk op 9 mei 2021 in ons bezit hebben.

De sollicitatiegesprekken vinden (online) plaats op woensdag 2 juni 2021.