PRAKTIJKBEGELEIDER HEALTH CARE M/V 0,4 FTE

Viaa is een christelijke hogeschool met een uitgesproken karakter. We hechten grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Daar voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor. Wij zijn betrokken op elkaar als collega’s en studenten. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling, voor zowel onze studenten als voor de vakgebieden waarin wij actief zijn.

De Academie Health Care van Hogeschool Viaa omvat de opleiding bachelor of nursing (HBO-V), een opleiding voor Praktijkondersteuner/verpleegkundige Huisartsenpraktijk (POH) en het Lectoraat Zorg en Spiritualiteit. Daarnaast verzorgt de afdeling HC trainingen en studiedagen bij zorginstellingen.

Door verdere groei van het aantal studenten verpleegkunde is een vacature ontstaan voor een

PRAKTIJKBEGELEIDER HEALTH CARE M/V 0,4 FTE

Vind jij het een uitdaging om als praktijkbegeleider gemotiveerde (jong)volwassen mensen op een persoonlijke manier te begeleiden in hun leerproces en op te leiden tot een inspirerende hbo-professional? Wil je werken in een dynamisch en gedreven team dat vorm mag geven aan de topopleiding Verpleegkunde? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Je wordt ingezet als praktijkbegeleider Health Care in de opleiding verpleegkunde. Met het team draag je er aan bij om onze voltijd- en deeltijdstudenten op te leiden tot nieuwe professionals, die klaar zijn voor de volgende stap in hun leven. Jij ondersteunt de docenten verpleegkunde bij de lesuitvoering in de skills labs en ons zorgappartement. Het kan gaan om assisteren bij het oefenen van verpleegkundige handelingen, zoals injecteren en tillen, het voorbereiden van lessen en toetsen in de vorm van kopiëren en klaarzetten van casussen en andere voorkomende werkzaamheden. Op aanwijzing van docenten instrueer jij waar nodig ook zelf groepen studenten en bied je hen de mogelijkheid om hun vaardigheden te oefenen. Om dat goed en gestroomlijnd te kunnen doen ben jij verantwoordelijk voor de totale aanblik van het skills lab, het verzorgen van aanschaf van materialen binnen de gestelde begroting en het bestellen en klaarzetten en opruimen van oefenmateriaal. Je stemt, waar nodig, af met docenten en onderhoudt contact met de facilitaire dienst (conciërges) over het onderhoud van de skills labs en de daar aanwezige materialen en hulpmiddelen. Je houdt daarvoor ook een onderhoud- en registratieoverzicht bij en beheert de hulpmiddeleninventaris. Voor een zorgvuldige afstemming neem je deel aan het VTV docenten overleg en de landelijke overleggen VTV praktijkbegeleiders.

Wat heb je ons te bieden?

Je bent een verpleegkundige of doktersassistente en beschikt over vaktechnische kennis en aantoonbare ervaring in de zorg, met name op het gebied van gebruik van hulpmiddelen en verpleegmaterialen. Je bent iemand die vanuit visie een bijdrage wil leveren aan het opleiden van goede zorgprofessionals. Je maakt makkelijk contact met (jong)volwassen mensen en kan goed schakelen met verschillende doelgroepen in de opleiding. Je bent iemand die graag reflecteert op wat je denkt en doet. Je verstaat de kunst studenten te prikkelen vanuit die houding. Je bent een echte verbinder en je kunt goed buiten je eigen kaders denken, waardoor je mogelijk ook van waarde kunt zijn voor de andere onderdelen binnen de academie of hogeschool. Je kunt goed samenwerken, maar durft ook zelfstandig je verantwoordelijkheid te nemen binnen je eigen werkzaamheden. Je voelt je betrokken bij de werkzaamheden van docenten en andere collega’s. Je bent flexibel en draait je hand niet om voor ad hoc werkzaamheden.

Verder vragen we:

  • een diploma mbo-verpleegkundige of mbo doktersassistent;
  • ervaring in het onderwijs en/of een sterke affiniteit met het hbo en het werkveld van verpleegkunde;
  • bereidheid tot eventuele scholing op het gebied van verpleegtechnische vaardigheden, skills labs en zorgtechnologie.

Je kiest heel bewust voor de identiteit van de hogeschool zoals die is samengevat in het identiteitsdocument, en bent actief lid van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God.

Verdere informatie

Salariëring vindt plaats conform de cao-hbo, maximum schaal 7 (minimaal € 2.273,00 maximaal € 3.077,00 bruto per maand bij een volledig dienstverband) en is afhankelijk van relevante ervaring. De werkuren zijn verdeeld over drie dagen, nog nader te bepalen.
Een functieprofiel is op te vragen bij personeelsadministratie@viaa.nl.

Meer informatie kan worden gegeven op 6 mei tussen 10.00-11.00 uur door Robertha Langenberg MScN, directeur Academie Health Care, 06-14322145.

De sollicitatie

Je kunt je sollicitatie sturen naar personeelsadministratie@viaa.nl, afdeling P&O, onder vermelding van ‘sollicitatie praktijkbegeleider in de onderwerpregel.
Een brief met CV willen we graag uiterlijk op 22 mei in ons bezit hebben.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 juni 2021 vanaf 9.00 uur via MS Teams.