STUDENTENPASTOR M/V 0,3 FTE

Hogeschool Viaa is een christelijke hogeschool met een uitgesproken karakter. We hechten grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Daar voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor. Wij zijn betrokken op elkaar als collega’s en studenten. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling, voor zowel onze studenten als voor de vakgebieden waarin wij actief zijn.

Het studentenpastoraat maakt deel uit van het studentenbegeleidingsteam. Deze bestaat uit decanen en de pastor/counselor. De decanen werken aan studio gerelateerde onderwerpen en het pastoraat aan persoonlijke-, identiteits- en/of zingeving gerelateerde vragen.

Omdat deze tijd van Corona extra zorg voor studenten vraagt hebben we per augustus 2021 een vacature voor een tweede

STUDENTENPASTOR M/V 0,3 FTE

Wil je graag bijdragen aan het welzijn van onze studenten? Weet jij goed wat er leeft bij de oudere jongeren tijdens de groei naar zelfstandigheid en heb je een toegankelijke persoonlijkheid? Heb je ervaring met het voeren van individuele pastorale/counseling gesprekken met jongeren en het werken in kleine groepen? Dan willen we heel graag met je in contact komen.

Wat ga je doen?

Je begeleidt studenten individueel en soms in kleine groepen bij hun persoonlijke ontwikkeling en problemen die ze daarin tegenkomen. Studenten komen bij je met uiteenlopende thematiek, persoonlijke problematiek, identiteitsontwikkeling, ethische (levens)vraagstukken, spiritualiteit en de integratie van beroepshouding en geloof. Je biedt daarin een (kortdurend) begeleidingstraject aan waarin je mogelijke complexere problematiek signaleert en indien nodig tijdig doorverwijst naar de GGZ of andere adequate hulpverlening. Soms ben je de eerste opvang in crisissituaties. Je maakt deel uit van het suïcidepreventieteam binnen de hogeschool.
Daarnaast draag je bij aan het geven en ontwikkelen van cursussen op thema’s zoals geloof en identiteit, rouwverwerking en faalangst.

Wat heb je ons te bieden?

Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van psychosociale begeleiding en kennis van de thematiek waarmee studerende jongeren geconfronteerd kunnen worden. Je hebt pastorale gaven en deskundigheid en kunt de vraag achter de vraag horen. Voor jou is het niet moeilijk om te beoordelen of je zelf kunt interveniëren of dat doorverwijzing de aangewezen weg is. Omdat je vaak solitair werkt, moet je in hoge mate besluitvaardig en onafhankelijk kunnen handelen.

Verder vragen we:

Een relevante afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau, bijvoorbeeld godsdienst pastoraal werk of sociaal pedagogische hulpverlening.
In verband met onze internationale studenten is het beheersen van de Engelse taal een pré.

Identiteit

Je kiest heel bewust voor de identiteit van de hogeschool zoals die is samengevat in het identiteitsdocument, en bent actief lid van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God.

Wat bieden wij jou?

Een betrokken en dynamische werkomgeving waar het nooit saai is en ongeveer 275 leuke collega’s, waarvan één collega-studentenpastor waarmee je nauw samenwerkt.
In principe ben je de schoolvakanties vrij.
Voorlopig gaat het om een contract voor een jaar. In de loop van het jaar besluiten we of we deze formatieruimte, ook nadat de effecten van Corona tot het verleden behoren, nodig hebben.

Verdere informatie

Salariëring vindt plaats conform de cao-hbo, maximum schaal 10 (minimaal € 2.845,- maximaal € 4.307, – bruto per maand bij een volledig dienstverband) en is afhankelijk van relevante ervaring. Naast 8% vakantie-uitkering hebben we ook een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Een functieprofiel is op te vragen bij personeelsadministratie@viaa.nl.
Meer informatie kan worden gegeven door Clazina Mulder, studentenpastor telefoon: 038-2024613, mailadres: c.mulder@viaa.nl.

De sollicitatie

Je kunt je sollicitatie sturen naar personeelsadministratie@viaa.nl, afdeling P&O, onder vermelding van ‘sollicitatie studentenpastor’ in de onderwerpregel.
Een brief met CV willen we graag uiterlijk 13 juni 2021 in ons bezit hebben.

De sollicitatiegesprekken vinden online plaats op 24 juni a.s. in de ochtend. Vanwege Corona doen we de eerste gesprekken via Microsoft Teams. Een eventueel tweede gesprek voeren we zo mogelijk binnen de muren van Hogeschool Viaa.