Programmalijnen KennisOffice

Het gekozen profiel Bezielde Professionaliteit sluit nauw aan bij de programmalijnen die zijn ondergebracht in de drie lectoraten die binnen de hogeschool gestart zijn.

 

 

De drie lectoraten zijn Goede Onderwijs Praktijken (verbonden aan de Educatieve Academie), Zorg en Zingeving (verbonden aan de Academie Health Care) en het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (verbonden aan de Academie Social Work & Theologie).

Gezamenlijke profilering

De gezamenlijke profilering op het thema bezielde professionaliteit werkt het volgende uit:

  • Het betekent in de eerste plaats dat de lectoraten elk in hun eigen onderzoeksdomein en in de profilering naar het werkveld in hun onderzoek en activiteiten, voortdurend de expliciete link leggen naar de betekenis die het onderzoek heeft voor de visie op professionaliteit, het functioneren van de professional en voor de persoon achter de professional.
  • Het betekent verder dat de lectoraten meer dan in het verleden zullen samenwerken op dit thema en zoveel mogelijk in gezamenlijkheid onderzoeksvoorstellen en activiteiten zullen ontwikkelen gericht op deze thematiek.
  • Het betekent ten slotte dat de verschillende lectoraten zich zoveel mogelijk ‘ontschot’ en met expliciete aandacht voor het optimaal functioneren van professionals, presenteren  aan alle partners in de diverse werkvelden.

Programmalijnen per lectoraat

Elk lectoraat heeft een eigen programmalijn waaronder meerdere onderzoekslijnen vallen. De programmalijnen per lectoraat zijn:

Programmalijn CvSv
Programmalijn Vormend Onderwijs
Programmalijn Zorg en Zingeving