Opstap

Wisselwerking met meerwaarde

Opstap is een netwerk van docenten en professionals in het sociaal domein. Deelnemers van dit netwerk zetten zich in voor het opleiden van krachtige professionals die goed voorbereid zijn op de dynamiek van het werkveld. 

netwerk in het sociaal domein

Het netwerk van Opstap zorgt voor ontmoeten, kennis en expertise delen, en gezamenlijk spreken over vragen die er leven. 

Docenten en sociaal werkers trekken samen op

Docenten en sociaal werkers trekken samen op en laten elkaar meekijken in de manier van werken en wat hen daarin bezighoudt. Het kan ook een opstap zijn voor verdere samenwerking. Kortom: een wisselwerking tussen werkpraktijk en opleiding die meerwaarde oplevert. 

  Inspirerende voorbeelden uit de praktijk:

  • Een docent heeft bijvoorbeeld voor haar lessen een praktijkpodcast opgenomen waarin telkens een sociaal werker en een cliënt aan het woord komen.
  • Een docent heeft meegelopen bij een organisatie, waarin hij meedacht in veranderprocessen binnen de organisatie.
  • Een manager van een organisatie verzorgt gastlessen.
  • Een groepsbegeleider heeft meegelezen bij het ontwerpen van lesmateriaal.

Het open gesprek bij Opstap wakkert eigenlijk altijd de passie voor ons vak weer aan, wat is het sociaal werk een mooi vakgebied, we zijn vaak veel te bescheiden” Sociaal werker

Opstap wil het onderwijs en het sociaal domein verbeteren

Opstap is groep bezielde mensen die meer wil samenwerken, en kennis willen delen om onderwijs en het sociaal domein te verbeteren. Door elkaar te ontmoeten, leren docenten en sociaal werkers elkaars werkveld beter kennen. Dat zorgt ervoor dat de opleiding beter kan inspelen op actuele veranderingen in het werkveld, zodat studenten zich beter voorbereiden op hun stage. En wanneer hun stagebegeleiders zicht hebben op de manier van werken in de opleiding, kunnen zij de studenten beter coachen.  

Hoe werkt het?

We organiseren met regelmaat ontmoetingen in (thematische) netwerkbijeenkomsten. Daarnaast zijn er individuele contacten. Naarmate je elkaar beter leert kennen, wordt het steeds gemakkelijker om kennis en ervaringen te delen. De netwerkbijeenkomsten vinden driemaal per jaar plaats, zo’n vijf weken na de Werkvelddag die door de Werkplaats Sociaal Domein van Hogeschool Viaa georganiseerd wordt. 

  Het is zo belangrijk om de dilemma’s van de sociaal werkers en hun organisaties te volgen en te bespreken. Dat is de wereld waar studenten aan de slag moeten kunnen gaan” Docent

  Voor aanmelden of verdere informatie: opstap@viaa.nl of Linkedin: Opstap Viaa