Selectiedag Verpleegkunde

Op woensdag 7 februari en woensdag 7 maart zijn er selectiedagen van de opleiding Verpleegkunde van Viaa. Als je je hebt ingeschreven voor opleiding Verpleegkunde, krijg je een uitnodiging voor één van de selectiedagen.

Tijdens de selectiedag is het belangrijk dat je laat zien wat je in je mars hebt en hoe jij tegen het vak verpleegkunde aankijkt. Voor het algemene gedeelte willen we graag dat je alvast gaat nadenken waarom je verpleegkunde zou willen gaan studeren en waarom bij Viaa.

Ter voorbereiding vragen we je te verdiepen in de toekomst van de verpleegkunde en in het Neuman Systems Model, de basis van de Viaa opleiding Verpleegkunde. Om te bepalen of je ook feeling hebt met de zorg, hebben we ditmaal voor het thema ‘Dementie’ gekozen. We toetsen je kennis hierover, maar vragen ook naar jouw ideeën over de zorg aan deze categorie patiënten.

Om je hier optimaal op voor te bereiden is er hieronder een aantal voorbereidende materialen geplaatst en ook tips over hoe je je kunt voorbereiden.

Algemeen

Het is natuurlijk belangrijk dat je bewust bent van de ontwikkelingen in het verpleegkundig beroep. De laatste jaren is er veel veranderd. Dit heeft grote invloed op je opleiding, stages en latere werk.

Bekijk het filmpje  ‘Lotte en Els op pad met het nieuwe opleidingsprofiel’ over de CanMeds rollen in de praktijk.

Leren van de toekomst

Lees daarna blz. 126-139 uit Leren van de Toekomst van Lambregts & Grootendrost, (2012). Het boek is wat abstract geschreven, je hoeft niet alles te begrijpen, maar controleer of je snapt wat er gaat veranderen in de zorg en wat dat betekent voor je beroep als verpleegkundige. Tip: Bestudeer vooral de verpleegkundige aandachtsgebieden en de CanMeds-rollen.

Dit boek is gratis digitaal beschikbaar via de onderstaande link.

Leren van de toekomst

Verpleegkunde volgens NSM

Bestudeer blz. 35 -50 uit Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model (NSM) van Verberk & Merks (2013)  en kijk of je het kunt toepassen op de situatie van Ina en Gerard (zie hieronder), twee patiënten die geconfronteerd worden met de ziekte Alzheimer. Bedenk voor jezelf voorbeelden van fysieke, psychologische, sociaal-culturele, ontwikkelingsbepaalde, en spirituele variabelen. Welke 3 theorieën liggen er aan de basis van het NSM? En wat is volgens Neuman Gezondheid? De bladzijden uit het boek en een korte samenvatting vind je via de links hieronder.

Korte samenvatting

Dementie

Open de website www.alzheimerexperience.nl. Bekijk de filmpjes 1, 8, 9, 12 en 13. Je maakt kennis met Ina en Gerard, twee patiënten met Alzheimer die te maken krijgen met zorg. Leef je in de situatie van Ina en Gerard in en onderzoek welke zorg die je aan hen zou moeten kunnen verlenen.

Op deze website kun je ook achtergrondinformatie vinden en van perspectief wisselen. Zo krijg je een goed beeld van de zorg aan patiënten met Alzheimer.

Verplegen van zorgvragers met dementie

Lees daarna de vakinhoudelijke informatie uit het boek De verpleegkundige in de geriatrie, van S. Danen en T. Vermeij (2012). Het gaat om  hoofdstuk 5: Verplegen van zorgvragers met dementie (blz.260-279). Bestudeer de literatuur zo dat je de inhoud bij de centrale selectie kunt reproduceren.

Geriatrie hoofdstuk 17

Lees uit het boek Geriatrie van R.J. Schim van der Loeff-van Veen (2012) Hoofdstuk 17 vermoeidheid, krachtverlies en de gevaren van bedrust (blz. 240-253). Ook hier gaat het vooral om reproductie en soms toepassing.

Artikel Sleep and Dementia

Lees vervolgens het korte Engelstalige artikel ‘Sleep and Dementia’ van Professor June Andrews uit het Britisch Journal of Community Nursing (April 2017, vol22, no 4 blz. 197-198) een dergelijk artikel moet je kunnen lezen om je interventies in de zorgverlening te kunnen bepalen. Met dit artikel test je direct hoe goed je Engels is.

Tip: richt je vooral op de belangrijkste zaken in het artikel, de tips die worden gegeven om de nachtrust te bevorderen bij patiënten met Alzheimer.

Demente mensen kunnen leren

Lees ook het artikel: Demente mensen kunnen leren, van Ruud Dirkse uit TVZ  (april 2013 blz.20-23). Hierin lees je dat ook mensen met dementie nieuw gedrag kunnen aanleren door gebruik te maken van onbewust, automatisch leren.

Tip: richt je vooral op welke vier soorten leren dat zijn  en hoe je dat toe kan passen.

Folder De maatschappij verandert, verandert de zorg mee?

Tot slot de folder “De maatschappij verandert, verandert de zorg mee?’ van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Lees hoofdstuk 2. Vooruitgang als evolutie of als revolutie (blz. 41-48). Waarbij het er vooral om gaat dat je kennis neemt van de nieuwste technologische ontwikkelingen in de zorg.

Tip: bedenk hoe deze technologieën de zorg voor mensen met dementie zou kunnen veranderen. De rest van de folder is ook vrij informatief, leest makkelijk en geeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de zorg op dit moment. Je kan de folder gratis downloaden via de onderstaande link.

Folder De maatschappij verandert, verandert de zorg mee?

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over de selectiedag? Neem dan contact op met Laura Smit.