Studeren met een functiebeperking

Studeren is voor iedereen, maar het gaat niet voor iedereen even makkelijk.  Zo’n 10% van alle studenten geeft aan dat zij belemmeringen ervaren in hun studie.

Vaak zijn deze belemmeringen onzichtbaar, denk bijvoorbeeld aan dyslexie, ADD of migraine. Maar iedereen heeft volgens de wet recht op toegankelijk onderwijs. De studentendecaan kan je hierin begeleiden en adviseren.

Ondersteuningsbehoefte

Voor deze studenten met een extra ondersteuningsbehoefte (vaak studiebeperking genoemd) komen allerlei extra klussen om de hoek kijken als gevolg van beperkte concentratie en minder uren belastbaarheid per week. Met extra ondersteuning of het gebruik maken van voorzieningen blijkt de kans op studiesucces een stuk groter!

Dus kom je studeren bij Viaa met een fysieke handicap, ADD, ADHD, dyslexie, dyscalculie, depressiviteit, faalangst, chronische vermoeidheid, PDD-nos? Meld je dan zo snel mogelijk bij de studentendecaan.

Aanpassingen

Er is veel mogelijk , maar er is niet altijd een pasklare oplossing vooraf. In overleg met de decaan en de examencommissie zijn bijvoorbeeld de volgende aanpassingen mogelijk:

  • Aanpassing van de toetsing en tentamens. Denk aan: tentamen in een aparte ruimte, tentamen vergroot op A3-formaat, verlenging van de tentamentijd of voorlezen van tentamens;
  • Vervangende opdrachten bij excursies en werkweken;
  • Mogelijkheden tot een dyslexietest en verdere begeleiding bij dyslexie (onder voorwaarden).

Wanneer je op je vooropleiding al gebruik maakte van extra voorzieningen, i.v.m. je functiebeperking, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan om te voorkomen dat je een achterstand oploopt tijdens je studie. Ook wanneer je denkt in aanmerking te komen voor een extra jaar prestatiebeurs of afstudeersteun is het van belang dit vroegtijdig te melden.

Heb je nog vragen?

Heb je te maken met een studiebeperking en wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met de studentendecaan.