Studiefinanciering

Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit heb je geen recht meer op een basisbeurs van de overheid. In plaats daarvan kun je geld lenen. Je krijgt wel een OV-studentenkaart en in een aantal gevallen een aanvullende beurs. Het aanvragen van een lening doe je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Vier onderdelen

De studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen. Je kunt een lening (studievoorschot), OV-studentenkaart, collegegeldkrediet en aanvullende beurs aanvragen. Daarnaast kun je levenlanglerenkrediet aanvragen als je geen recht meer hebt op studiefinanciering.

Het kabinet wil vanaf studiejaar 2023–2024 de basisbeurs weer invoeren voor studenten aan hbo en universiteit. En er zijn meer plannen, ook voor studenten in het mbo. Deze plannen zijn nog niet definitief, want de Eerste en Tweede Kamer moeten er nog over stemmen. Dat gebeurt in 2023.

Geld lenen

Je mag zelf bepalen hoeveel je leent. Lenen is niet verplicht.

Je kunt lenen tegen gunstige voorwaarden. De studielening mag je na je studie in 35 jaar aflossen. Over de studielening betaalt je vanaf de start rente. Deze rente wordt tijdens je studie ieder jaar opnieuw vastgesteld en in de terugbetaalfase elke vijf jaar. De eerste twee jaar na afstuderen hoef je nog niet terug te betalen, maar dat mag wel. Zo bespaar je rentekosten. De hoogte van de maandelijkse aflossing is afhankelijk van wat je hebt geleend en van jouw inkomen en de rente. Als er na 35 jaar nog een schuld openstaat, dan wordt deze kwijtgescholden. Je mag de aflossing maximaal 5 keer een jaar onderbreken. Verdien je minder dan het wettelijk minimumloon, dan hoef je op dat moment niet terug te betalen.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is voor studenten met minder draagkrachtige ouders. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Ook het aantal studerende of naar schoolgaande broers en zussen speelt daarbij een rol.

Tegemoetkoming leraren

Als je als student, zij-instromer of contractant een lerarenopleiding of een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. Je mag dan geen recht hebben op studiefinanciering (hieronder valt ook het recht op een lening van DUO). De
tegemoetkoming leraren is een gift en hoef je dus niet terug te betalen.

Collegegeldkrediet

Bij DUO kun je geld lenen om je collegegeld mee te betalen. Dit noemen we collegegeldkrediet. Dit is onderdeel van studiefinanciering.  Na je studie moet je het geleende bedrag terugbetalen, inclusief rente. Je kunt nooit meer krediet krijgen dan je aan collegegeld moet betalen.

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en OV-studentenkaart)? Onder bepaalde voorwaarden kun je toch geld lenen om het collegegeld te betalen. Een daarvan is dat het verschuldigde collegegeld niet wordt betaald door een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld werkgevers of ouders.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Bekijk dan de website van DUO of neem contact op met: