Studievoorschot

Sinds 1 september 2015 is de studiefinanciering veranderd: de basisbeurs is vervangen door een lening, het studievoorschot. Dit geldt voor aankomende studenten. Heb je voor 1 september 2015 al studiefinanciering ontvangen, dan blijf je onder de oude regeling vallen.

Vier onderdelen

De nieuwe studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen. Je kunt een lening (studievoorschot), studentenreisproduct, collegegeldkrediet en aanvullende beurs aanvragen. De nieuwe studiefinanciering is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Er zijn ook maatregelen die niet alleen voor nieuwe studenten, maar voor álle studenten met studiefinanciering gelden.

Studievoorschot

Door het studievoorschot vervalt het onderscheid tussen een inwonende en een uitwonende beurs. Iedereen mag nu zelf bepalen hoeveel hij/zij leent. Lenen is niet verplicht.

Je kunt lenen tegen gunstige voorwaarden. De studielening mag je na je studie in 35 jaar aflossen. Over de studielening betaalt je vanaf de start rente. Deze rente wordt tijdens je studie ieder jaar opnieuw vastgesteld en in de terugbetaalfase elke vijf jaar. De eerste twee jaar na afstuderen hoef je nog niet terug te betalen, maar dat mag wel. Zo bespaar je rentekosten. De hoogte van de maandelijkse aflossing is afhankelijk van wat je hebt geleend en van jouw inkomen en de rente. Als er na 35 jaar nog een schuld openstaat, dan wordt deze kwijtgescholden. Je mag de aflossing maximaal 5 keer een jaar onderbreken. Verdien je minder dan het wettelijk minimumloon, dan hoef je op dat moment niet terug te betalen.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs blijft bestaan voor studenten met minder draagkrachtige ouders. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Ook het aantal studerende of naar schoolgaande broers en zussen speelt daarbij een rol.

Studentenreisproduct

Ook het studentenreisproduct (de ov-kaart voor studenten) blijft bestaan. Vanaf 2017 komt dit reisproduct ook beschikbaar voor mbo’ers jonger dan 18.

Voucher voor nascholing

Studenten die voor het eerst gaan studeren aan hbo of universiteit tussen studiejaar 2015-2016 tot en met 2018-2019 krijgen een voucher voor nascholing of bijscholing bij het behalen van hun diploma. Deze ‘tegoedbon’ bedraagt ongeveer € 2.000,-. Het tegoed kan vijf tot tien jaar na het halen van het diploma worden gebruikt.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over het studievoorschot? Bekijk dan de website van DUO of neem contact op met: