Studiefinanciering

Als je een voltijdstudie gaat doen aan een hogeschool of universiteit heb je recht  op een basisbeurs en een studentenreisproduct. In een aantal gevallen heb je ook recht op een aanvullende beurs. Ook voor deeltijdstudenten bestaan er financieringsmogelijkheden.

Het aanvragen van studiefinanciering doe je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aantal onderdelen

De studiefinanciering bestaat uit een aantal onderdelen. Je kunt een basisbeurs, aanvullende beurs, studentenreisproduct, collegegeldkrediet en een rentedragende lening aanvragen. Daarnaast kun je levenlanglerenkrediet aanvragen als je geen recht meer hebt op studiefinanciering.

Kun je niet werken naast je studie vanwege een chronische ziekte of beperking? Dan kun je studietoeslag aanvragen bij jouw gemeente.

 

Basisbeurs

De basisbeurs is afhankelijk van jouw woonsituatie: als je uitwonend bent, is de beurs hoger dan wanneer je thuis woont. De basisbeurs is een prestatiebeurs en wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar jouw diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is voor studenten met minder draagkrachtige ouders. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Ook het aantal studerende of naar schoolgaande broers en zussen speelt daarbij een rol.

Tegemoetkoming leraren

Als je als student, zij-instromer of contractant een lerarenopleiding of een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. Je mag dan geen recht hebben op studiefinanciering (hieronder valt ook het recht op een lening van DUO). De tegemoetkoming leraren is een gift en hoef je dus niet terug te betalen.

Collegegeldkrediet

Bij DUO kun je geld lenen om je collegegeld mee te betalen. Dit noemen we collegegeldkrediet. Dit is onderdeel van studiefinanciering.  Na je studie moet je het geleende bedrag terugbetalen, inclusief rente. Je kunt nooit meer krediet krijgen dan je aan collegegeld moet betalen.

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct)? Onder bepaalde voorwaarden kun je toch geld lenen om het collegegeld te betalen. Een daarvan is dat het verschuldigde collegegeld niet wordt betaald door een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld werkgevers of ouders.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Bekijk dan de website van DUO of neem contact op met: