Vertrouwenspersonen op Hogeschool Viaa

Op Hogeschool Viaa gaan we voor sociale veiligheid: een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen studeren en samen te werken.

Sociale veiligheid maak je samen (studenten, medewerkers, docenten) maar je mag van ons verwachten dat we deze veiligheid bewaken en er voor je zijn als je het niet zo ervaart. Je kunt contact met ons opnemen als:

  • Je vragen of opmerkingen hebt over sociale (on) veiligheid
  • Je je onveilig voelt (denk aan pesten, buitensluiten, agressie (verbaal of fysiek) , discriminatie op wat voor manier dan ook, machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie)
  • Je situaties meemaakt waarin anderen sociaal onveilig zijn.
  • Je over één van deze onderwerpen een klacht wilt indienen.

Waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over sociale veiligheid?

Wat doen de vertrouwenspersonen?

Als je iets vertelt over een ongewenste situatie, dan gaan we daar vertrouwelijk mee om. We bespreken het met je en proberen je te helpen bij het vinden van een oplossing. Vaak kunnen we je helpen om binnen school een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, dan zoeken we in overleg met jou hulpmogelijkheden buiten school.

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je iets bespreken? Bel, mail of zoek ons dan op! Je kunt ons ook bereiken via het algemene e-mailadres: vertrouwenspersoon@viaa.nl.