Studentonderzoeken

2016

De rol van zingeving bij leefstijlverandering. Een onderzoek bij patiënten met cardiovasculaire ziekten, diabetes, COPD en/of astma.
De appel is een beeld wat de onderzoekers goed vonden passen bij het veranderen van de leefstijl, omdat ‘gezond eten’ past bij leefstijlverandering bij bovengenoemde ziektebeelden. De hap uit de appel in de vorm van een hart, weerspiegelt het andere aspect wat in het onderzoek naar voren komt, namelijk ‘zingeving’. Het staat voor dat wat mensen belangrijk vinden in het leven. Het weerspiegelt ook de vier vormen van zingeving, zoals ‘zichzelf’ (de appel, die de persoon voorstelt, is uniek), ‘anderen’ (de appel die in verbinding staat/stond met een boom), het transcendente (de verbinding met de hogere macht, zoals de boom), ‘de natuur’ (een appel is een natuurlijk product en groeit in de natuur). De hap uit de appel weerspiegelt ook de wijze van onderzoeken, namelijk het diep door proberen te dringen tot de beleving van respondenten, om tot de kern te komen. Door diep tot de kern door te dringen zijn nieuwe inzichten opgedaan die duidelijk maakten dat leefstijlverandering voor respondenten meer is dan het opvolgen van leefstijlregels, zoals het nemen van gezonde voeding.

2012

Artikel “Is de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) een bruikbaar meetinstrument voor het bepalen van angst en depressie bij palliatieve zorgvragers in een hospice?”
De achtergrond van dit onderzoek: in sommige hospices wordt voor het meten van angst en depressie gebruik gemaakt van de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; Zigmond & Snaith 1983). De HADS bestaat uit 14 stellingen: 7 vragen daarvan zijn gerelateerd aan depressie en de andere 7 vragen zijn gerelateerd aan angst. Het is een observatieschaal om de symptomen angst en depressie vast te kunnen stellen. Op basis van de hoge HADS-scores in een hospice bleek dat veel bewoners angstig en depressief waren. Toch is de vraag of de uitkomst van de HADS , de mate van angstige en/of depressieve gevoelens bij bewoners in de palliatieve fase, representatief is. In de literatuur is namelijk discussie over de vraag of de HADS een bruikbaar meetinstrument is binnen de palliatieve zorg of alleen in algemene medische instellingen. De vraag die daarom centraal staat in dit onderzoek is of de HADS een bruikbaar screeningsinstrument is voor het meten van angst en depressie in de palliatieve fase. Indien de gemeten HADS-scores wel valide zijn, kan op basis van deze scores actie ondernomen worden. Daarnaast is het de vraag of de HADS vervangen kan worden door twee losse vragen: ‘in hoeverre voelt u zich angstig?’ en ‘in hoeverre voelt u zich depressief?’
Meer weten >>>

2011

Onderzoek ‘Supervisie’
Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het lectoraat Zorg & Spiritualiteit, verbonden aan Viaa te Zwolle. Het lectoraat wilde graag meer te weten komen over de mate waarin en de wijze waarop supervisie bijdraagt, c.q. zou kunnen bijdragen aan de competentieontwikkeling van zorgverleners in opleiding bij het verlenen van spirituele zorg.
Meer weten >>>