Verantwoording CvB

Het College van Bestuur legt verantwoording af naar diverse belanghebbenden. Viaa en haar academies onderhouden met die belanghebbenden een systematische en specifieke relatie.

Die belanghebbenden zijn medewerkers, (potentiele) studenten, ouders van studenten, beroepsbeoefenaars, werkgevers (instellingen), vertegenwoordigers van toeleverend en afnemend onderwijs en overheden.

Vanzelfsprekend is er de zogenaamde verticale dimensie in verantwoording en toezicht. Door de Raad van Toezicht wordt intern en door de minister van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen wordt extern toezicht op het CvB uitgeoefend. Al vele jaren functioneert een MR (met personeelsleden en studentleden) en werkveldcommissies. Via het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd aan het Ministerie van OCW, instellingen, medewerkers, MR en werkveldcommissies. De zogenaamde horizontale dialoog is nog in ontwikkeling en zal de komende jaren verder worden uitgevoerd.