Inschrijven voor een opleiding

Via Studielink moet je een inschrijfverzoek doen voor een bachelor- en masteropleiding. Je hebt daarbij je DigiD nodig.

Studielink is de landelijke inschrijfapplicatie voor het hoger onderwijs. Door je in te schrijven via Studielink, krijg je niet automatisch studiefinanciering. Het aanvragen van studiefinanciering gaat via DUO.

Om definitief ingeschreven te kunnen worden, moet je aan de inschrijfvoorwaarden voldoen. Enkele worden automatisch afgehandeld via DUO (verificatie identiteit, verificatie vooropleiding), andere dien je via Studielink te regelen (betalingsgegevens voor het betalen van het verschuldigde collegegeld en het afgeven van de digitale machtiging). Ook worden via e-mail zaken opgevraagd: de Studiekeuzecheck,  pasfoto en kopie diploma indien verificatie niet via DUO kan plaatsvinden.

Bekijk in Studielink de status van je inschrijfverzoek en welke acties van je worden verwacht. Zorg dat je uiterlijk 30 september 2020 alles geregeld hebt. Dit geldt voor alle opleidingsvarianten. Doe je dit niet, dan kun je geen onderwijs volgen bij Hogeschool Viaa.

Inschrijven voor de februari-instroom 2020 (Verpleegkunde deeltijd en Pabo deeltijd) is niet meer mogelijk.

Schrijf je in voor een studie
Vraag je studiefinanciering aan

Studiekeuzecheck

We willen graag dat je de studie kiest die bij je past en dat je je goed kunt voorbereiden op de opleiding. Om jou inzicht te geven of je een juiste studiekeuze hebt gemaakt, krijg je na je verzoek tot inschrijven voor een bacheloropleiding een studiekeuzecheck aangeboden. Deze wordt je toegestuurd naar het e-mailadres die je in Studielink hebt opgegeven. Heb je een inschrijfverzoek gedaan voor een masteropleiding, dan hoef je de test niet te doen.

Lees meer over de studiekeuzecheck

Andere opleidingen/ Kies op Maat/ Zij-instroom

Inschrijven voor de bacheloropleiding Godsdienstleraar en de cursussen Praktijkondersteuner/Praktijkverpleegkundige in de Huisartsenpraktijk of Ouderenzorg is niet mogelijk via Studielink. Je kunt inschrijfformulieren opvragen bij de dienst Studentenzaken.

Kom je een minor volgen bij Viaa en heb je via de website kiesopmaat.nl een leerovereenkomst afgesloten, doe dan via Studielink een inschrijfverzoek. Zorg dan ook voor een ‘bewijs betaald collegegeld’ van je eigen onderwijsinstelling. Je krijgt dan vrijstelling voor het collegegeld bij Viaa.

Wil je als zij-instromer bij de Pabo ingeschreven worden, doe dan via Studielink een inschrijfverzoek voor Pabo deeltijd en kies bij de opleidingsvarianten Pabo zij-instroom. De verdere afhandeling gebeurt via een leerovereenkomst.

Identiteitsdocument

Van studenten wordt verwacht dat ze de grondslag en doelstellingen van Hogeschool Viaa respecteren: de hogeschool heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de Apostolische Geloofsbelijdenis als een betrouwbare samenvatting van de Bijbel. Medewerkers, bestuurders en toezichthouders willen hun leven bouwen op die grondslag en onderschrijven het Identiteitsdocument.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over Studielink, het inschrijven bij een opleiding, het aanvragen van studiefinanciering of het invullen van de studiekeuzecheck? Neem dan contact op met: