DOCENTEN PABO – MUZIEK EN DANS M/V 0,4-1,0 FTE

Viaa is een christelijke hogeschool met een uitgesproken karakter. We hechten grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Daar voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor. Wij zijn betrokken op elkaar als collega’s en studenten. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling, voor zowel onze studenten als voor de vakgebieden waarin wij actief zijn.

De Educatieve Academie bestaat uit de opleiding pabo en het lectoraat Goede Onderwijspraktijken en participeert in diverse masters en AD-opleidingen. Ook verzorgt de Educatieve Academie cursussen, coaching en begeleiding. Wij leiden onze studenten op middels werkplekleren binnen samenwerkingsverband Scope.

Vanwege het vertrek van collega’s binnen de Educatieve Academie hebben we per 1 augustus 2023 vacatures voor de functie van

DOCENTEN PABO – MUZIEK EN DANS M/V 0,4-1,0 FTE

Ben jij een inspirerende docent die gemotiveerde (jong)volwassen mensen op een persoonlijke manier weet te begeleiden in hun leerproces en op te leiden tot een hbo-professional? Wil je werken in een gedreven team dat vorm mag geven aan de topopleiding pabo? Ben je gericht op samenwerken met en in de praktijk van onze opleidingsscholen? Dan willen we heel graag met je in contact komen.

Wat ga je doen?

Je wordt ingezet als docent muziek en/of dans. Je verzorgt samen met collega’s de betreffende onderdelen van het curriculum en zorgt ervoor dat studenten vakdidactische kennis en vaardigheden opdoen om het vak muziek of dans op de basisschool te verzorgen. Je werkt nauw samen en zoekt verbinding met de andere onderdelen uit het curriculum. Met collega’s en het werkveld actualiseer je voortdurend het opleidingsprogramma en ontwikkel je op basis daarvan het onderwijs. Naast het verzorgen van muziek- of dansonderwijs begeleid je studenten tijdens werkplekleren en Persoonlijke Professionele Ontwikkeling.
Daarbij kan je in overleg ook worden ingezet bij andere onderdelen van de academie. Je kunt je kwaliteiten ook hogeschool breed inzetten door een rol te spelen in bijvoorbeeld de vieringen en jaaropeningen.

Wat heb je ons te bieden?

Je bent een muziek- of dansprofessional en hebt ervaring in en een sterke affectie met het basisonderwijs. Je wilt vanuit visie en enthousiasme graag een bijdrage leveren aan het opleiden van goede onderwijsprofessionals. Je hebt een prettige open stijl van communiceren, maakt makkelijk contact met (jong)volwassen mensen en kan goed schakelen met de verschillende doelgroepen in de opleiding. Je bent iemand die graag reflecteert op wat je denkt en doet. Je verstaat de kunst studenten te prikkelen vanuit die houding. Je vindt het leuk om ook buiten Hogeschool Viaa contacten te leggen binnen voor de academie relevante netwerken. Je kunt goed buiten je eigen kaders denken, waardoor je mogelijk (op termijn) ook van waarde kunt zijn voor de andere onderdelen binnen de academie of hogeschool. Je bent flexibel en je laat je graag uitdagen bij vernieuwingen.

Verder vragen we:

  • Een bevoegdheid voor muziekonderwijs en/of dansonderwijs
  • VELON-registratie en BKE-registratie of de bereidheid deze binnen twee jaar te halen

Wat bieden we jou?

We bieden je een afwisselende baan in een team dat zich kenmerkt door ambitie en zich kwaliteitsbewust, lerend en kwetsbaar durft op te stellen. Dat schept een prettig werkklimaat. Er is veel ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatieven, als deze passend zijn bij de strategie van zowel Hogeschool Viaa als van de Educatieve Academie. Daarbij horen natuurlijk passende arbeidsvoorwaarden. Je krijgt een aanstelling voor een jaar met de intentie deze te verlengen.

Identiteit

Je kiest heel bewust voor de identiteit van de hogeschool zoals die is samengevat in het identiteitsdocument, en bent actief lid van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God.

Verdere informatie

Salariëring vindt plaats conform de cao-hbo, maximum schaal 10 (minimaal € 3.018,- maximaal € 4.569,- bruto per maand bij een volledig dienstverband). Inschaling is afhankelijk van relevante ervaring. Er is sprake van 8,3% eindejaarsuitkering.

Een functieprofiel is op te vragen bij personeelsadministratie@viaa.nl.

Meer informatie kan worden gegeven door Martijn van Nieuwenhuizen, MT-lid Educatieve Academie, emailadres m.vannieuwenhuizen@viaa.nl , tel 06-10553312.

De sollicitatie

Je kunt je sollicitatie sturen naar personeelsadministratie@viaa.nl t.a.v. afdeling P&O, onder vermelding van ‘sollicitatie docent muziek en dans’.

Een brief met CV willen we graag uiterlijk op 30 maart 2023 in ons bezit hebben.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmorgen 19 april 2023.