OPLEIDINGSDOCENT PABO - JONGERE KIND (0-7 JAAR) M/V 0,6 FTE

Hogeschool Viaa is een christelijke hogeschool met een uitgesproken karakter. We hechten grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Daar voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor. Wij zijn betrokken op elkaar als collega’s en studenten. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling, voor zowel onze studenten als voor de vakgebieden waarin wij actief zijn.

De Educatieve Academie bestaat uit de opleiding pabo en het lectoraat Goede Onderwijspraktijken en participeert in diverse masters en AD-opleidingen. Ook verzorgt de Educatieve Academie cursussen, coaching en begeleiding. Wij leiden onze studenten op middels werkplekleren binnen het samenwerkingsverband Scope.

Vanwege vertrek van een collega zijn we met ingang van 1 augustus 2023 of zo spoedig mogelijk daarna op zoek naar een:

OPLEIDINGSDOCENT PABO – JONGERE KIND (0-7 jaar) M/V 0,6 FTE

Wil je graag deel uitmaken van een gedreven team dat vorm geeft aan de topopleiding pabo?
Heb jij een passie voor het jongere kind en ben je een inspirerende docent die gemotiveerde (jong)volwassen mensen op een persoonlijke manier weet te begeleiden in hun leerproces en op te leiden tot een hbo-professional? Wil je het werkveld graag helpen ontwikkelen en herken je snel een hulpvraag en kan je die gemakkelijk omzetten in een inspirerend programma? Dan willen we heel graag met je in contact komen.

Wat ga je doen?

Je wordt ingezet als docent bij de opleiding pabo. Je verzorgt en ontwikkelt inspirerende lessen op jouw vakgebied voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten. Daarnaast begeleid je studenten tijdens werkplekleren en in hun persoonlijke professionele ontwikkeling. Je werkt nauw samen en zoekt verbinding met collega’s die andere onderdelen van het curriculum verzorgen. Met collega’s en het werkveld actualiseer je steeds het opleidingsprogramma en ontwikkel je op basis daarvan het onderwijs.
Daarbij kan je in overleg ook worden ingezet bij andere onderdelen van de academie.

Wat bieden we jou?

We bieden je een afwisselende baan in een team dat zich kenmerkt door ambitie en zich kwaliteitsbewust, lerend en kwetsbaar durft op te stellen. Dat schept een prettig werkklimaat. Er is veel ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatieven, als deze passend zijn bij de strategie van zowel Hogeschool Viaa als van de Educatieve Academie. Daarbij horen natuurlijk passende arbeidsvoorwaarden. Je krijgt een aanstelling voor een jaar met de intentie deze te verlengen.

Wat heb je ons te bieden?

Je bent een onderwijsprofessional met veel ervaring in de onderbouw van het primair onderwijs en/of de kinderopvang. Je werkt vanuit een duidelijke visie op het jonge kind en weet de toekomstige onderwijsprofessionals te prikkelen en stimuleren om hun eigen visie op het jonge kind te ontwikkelen.
Onze opleiding werkt nauw samen met het werkveld. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs en de kinderopvang.
Je hebt een prettige open stijl van communiceren, maakt makkelijk contact met (jong)volwassen mensen en kan goed schakelen met de verschillende doelgroepen in de opleiding. Je bent iemand die graag reflecteert op wat je denkt en doet. Je verstaat de kunst om zowel studenten als collega’s te prikkelen vanuit die houding. Je bent gericht op samenwerken in een interprofessionele context. Je vindt het leuk om ook buiten Hogeschool Viaa contacten te leggen in voor de academie relevante netwerken en kunt goed buiten je eigen kaders denken, waardoor je (op termijn) ook van waarde bent voor de andere onderdelen binnen de academie of hogeschool. Je bent flexibel en je laat je graag uitdagen bij vernieuwingen.

Verder vragen we?

  • VELON- en BKE-registratie of de bereidheid deze binnen twee jaar te halen

Identiteit

Je kiest heel bewust voor de identiteit van de hogeschool zoals die is samengevat in het identiteitsdocument, en bent actief lid van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God.

Verdere informatie

Salariëring vindt plaats conform de cao-hbo, maximum schaal 10 (minimaal € 3.018,- en € 4.569,- bruto per maand bij een volledig dienstverband) en is afhankelijk van relevante ervaring. Afhankelijk van je ervaring en of je op basis daarvan kan worden ingezet op een zwaarder takenpakket, is inschaling in schaal 11 bespreekbaar.

Een functieprofiel is op te vragen bij personeelsadministratie@viaa.nl.

Meer informatie kan worden gegeven door Marco Schaap, directeur Educatieve Academie, mailadres m.schaap@viaa.nl, tel. 06-10 62 06 44.

De sollicitatie

Je kunt je sollicitatie sturen naar personeelsadministratie@viaa.nl t.a.v. afdeling P&O, onder vermelding van ‘sollicitatie jongere kind’.

Een brief met CV willen we graag uiterlijk op 30 maart 2023 in ons bezit hebben.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 20 april 2023.