SURVEILLANTEN TOETSORGANISATIE

Viaa is een christelijke hogeschool met een uitgesproken karakter. We streven naar uitstekend onderwijs, advies en onderzoek. Daar voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor. Wij zijn betrokken op elkaar als collega’s en studenten. Wij geloven dat uit bezieling, verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling, voor zowel onze studenten als voor de vakgebieden waarin wij actief zijn.

Binnen Hogeschool Viaa werken we met een flexibele pool van vrijwilligers die zorgdraagt voor het surveilleren tijdens tentamens. Deze pool is onderhevig aan wisselende beschikbaarheid en daarom is er een permanente behoefte aan uitbreiding van deze zeer gewaardeerde groep mensen. Daarom zoeken we

SURVEILLANTEN TOETSORGANISATIE

Vind je het leuk om tegen een fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding, op zeer flexibele basis bij te dragen aan een goede toetsorganisatie voor onze studenten? Ben jij zo mogelijk voor wat langere tijd beschikbaar? Dan willen we heel graag in contact komen.

Wat ga je doen?

Na een deugdelijke instructie draag je de zorg voor de gang van zaken rondom toetsen, zodat alles ordelijk en volgens de richtlijnen verloopt. Je checkt bijvoorbeeld of studenten recht hebben op toegang en houdt bij grotere groepen met een collega-surveillant toezicht tijdens de toets. Om dat goed te kunnen doen woon je informatie- en instructiebijeenkomsten bij die periodiek worden georganiseerd.

Wat bieden wij

Besluiten we om met elkaar verder te gaan dan word je onderdeel van de flexibele pool van surveillanten en van de gezellige omgeving van onze hogeschool. Er is desgewenst op dezelfde dag buiten de toets, tijd en gelegenheid voor sociaal contact – bijvoorbeeld met collega-surveillanten – onder het genot van koffie of thee. Tijdens lunchtijd regelt Hogeschool Viaa een gratis lunch.
Verder is er sprake van een fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding van € 5,50 per uur met een maximum van € 210,- per maand en € 2.100,- per jaar (conform fiscale regelgeving per 1 januari 2024). Als deze maxima niet worden overschreden hoeven zowel Hogeschool Viaa als de vrijwilliger deze bedragen niet op te geven aan de belastingdienst en betreffen het dus netto bedragen. In geval van een uitkeringssituatie gelden soms andere regels waarvan we je op aanvraag op de hoogte zullen stellen.

Wat verwachten we

Van de surveillant verwachten wij dat hij/zij:

  • flexibel inzetbaar is op de door hemzelf aangegeven beschikbare uren;
  • affiniteit heeft met studenten;
  • in staat is richtlijnen te volgen;
  • beschikt over natuurlijk overwicht en zo nodig in staat is studenten aan te spreken in het geval van onwenselijk gedrag;
  • stressbestendig is;
  • accuraat reageert op onverwachte situaties;
  • bij voorkeur in of in de zeer nabije omgeving van Zwolle woont;
  • respect heeft voor het christelijke karakter van de hogeschool.

Verdere informatie

Reistijd wordt vergoed o.b.v. afstand en dit valt ook binnen de fiscaal toegestane maximum bedragen per uur. Bij overschrijding van deze bedragen zijn zowel Hogeschool Viaa als de vrijwilliger verplicht deze aan de fiscus, dan wel de uitkeringsinstanties, op te geven en is er volgens regelgeving geen sprake meer van vrijwilligerswerk.

Wij kunnen niet garanderen dat je op alle door jou beschikbaar gestelde uren ook daadwerkelijk wordt ingezet.

Interesse?

Heb je interesse, wil je dan een mail sturen naar concierges@viaa.nl t.a.v. Martin van Gennep
We ontvangen graag per mail je motivatie, persoonsgegevens en globale beschikbaarheid per jaar.
Vragen kun je stellen per mail op bovengenoemd mailadres of per telefoon 038-42 555 42.