TEAMLEIDER FINANCIËN EN CONTROL 0,8 – 1,0 FTE

Viaa is een christelijke hogeschool in Zwolle met een uitgesproken karakter. We streven naar uitstekend onderwijs, advies en onderzoek. Daar voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor. Wij zijn betrokken op elkaar als collega’s en studenten. Wij geloven dat uit bezieling, verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling, voor zowel onze studenten als voor de vakgebieden waarin wij actief zijn.

Er zijn drie academies waarbinnen het onderwijs en onderzoek wordt uitgevoerd met in totaal ca. 2100 studenten. Ter ondersteuning en advisering zijn recent zes diensten geformeerd op het terrein van de Facilitaire organisatie en onderwijslogistiek, Financiën, HR, ICT, Marketing en communicatie en Onderwijs en Onderzoek.

Vanwege het vertrek van onze controller/teamleider zijn we op zoek naar een

TEAMLEIDER FINANCIËN EN CONTROL 0,8 – 1,0 FTE

Wil je graag verder bouwen met het team financien, control en studentenzaken?
Ben je in staat om de verbinding te leggen tussen cijfers en waarden en tussen mensen en systemen? Dan komen we graag met je in contact.

Wat ga je doen?

Je geeft leiding aan het team van financiën en het team studentenzaken. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve processen, zorgt voor naleving van wet- en regelgeving en bewaakt de integriteit van de financiële huishouding. Je levert tijdig (maand)rapportages en andere managementinformatie op aan het college van bestuur, het management, de raad van toezicht en andere stakeholders. Jaarlijks zorg je voor de begroting en ondersteun je het management bij het opstellen van hun deelbegroting en je maakt meerjarenramingen en -prognoses. Je adviseert het college van bestuur en het overige management op strategisch-tactisch financieel gebied en draagt zo proactief bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.
Je participeert actief met diverse stakeholders bij de inrichting en uitvoering van de beleids- en begrotingscyclus, ondersteunt bij financiële businesscases en het aanvragen van subsidies.

We staan bij Hogeschool Viaa voor de uitdaging om in het studiejaar 23/24 en verder de uitgewerkte nieuwe organisatiestructuur handen en voeten te geven. Daarbij werken we aan een steeds professionelere cultuur waarbij we sturen op meer uniformiteit in onze academies en een goede samenwerking tussen het onderwijs en de diensten. Jij bent in jouw rol één van de cultuurdragers.

Wat bieden we jou?

We bieden je een afwisselende en uitdagende baan in een organisatie waar veel gaande is. Vanwege de kleinschaligheid van onze hogeschool ben je bij veel zaken betrokken en denk je breed mee. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Op basis van jouw behoefte krijg je ontwikkelings- en professionaliseringsmogelijkheden. We zijn een flexibele organisatie waar hybride werken tot de mogelijkheden behoort. We werken 40 uur per week en bij een voltijd dienstverband heb je 428 uur verlof per jaar. Dat is bijna 54 dagen per jaar. Je krijgt eerst een jaarcontract met de intentie om deze te verlengen of om te zetten naar onbepaalde tijd.

Wat heb je ons te bieden?

Je bent inspirerend, verbindend en resultaatgericht met een gezonde dosis humor. Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je begrijpt hoe beleids- en besluitvormingsprocessen binnen een (onderwijs)organisatie lopen en weet daarbinnen te laveren. Je bent in staat en gedreven om mensen mee te nemen en afgesproken resultaten te behalen en je hebt hierin een proactieve houding. Vanwege deze eigenschappen ben je een goede gesprekspartner voor zowel het college van bestuur en directie als de collega’s binnen en buiten jouw dienst.
Je bent niet te beroerd om zelf ook je handen uit de mouwen te steken als de operatie daarom vraagt, maar kunt ook goed delegeren.

Verder heb je

  • een afgeronde financiële, bedrijfskundige of bedrijfseconomische opleiding op minimaal hbo-niveau en een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
  • bij voorkeur kennis van het hoger onderwijs en tweede en derde geldstromen;
  • bij voorkeur ruime ervaring in een vergelijkbare functie.

Identiteit

Je kiest heel bewust voor de identiteit van de hogeschool, zoals die is samengevat in het identiteitsdocument, en bent actief lid van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God.

Verdere informatie

Salariëring vindt plaats conform de cao-hbo, maximumschaal 12 (minimaal € 5.122,- en maximaal € 6.698,- bruto per maand bij een volledig dienstverband) en is afhankelijk van opleiding en ervaring. In december is er sprake van een eindejaarsuitkering van 8,3%.

De functie is in het functiegebouw ondergebracht als ‘Teamleider Diensten’.

Een functieprofiel is op te vragen bij personeelsadministratie@viaa.nl.

Meer informatie kan worden gegeven door Stefan Koppel, controller a.i. mailadres s.koppel@viaa.nl.
Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure.

De sollicitatie

Je kunt je sollicitatie sturen naar sollicitatie@viaa.nl t.a.v. afdeling P&O, onder vermelding van ‘sollicitatie teamleider financiën en control’ in de onderwerpregel.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.