Minoren Verpleegkunde

Iedere student die aan de opleiding hbo Verpleegkunde studeert zal in fase niveau 3 (dat is studiejaar 3 voor voltijdstudenten) een minor kiezen. Een minor bestaat uit 30 ECTS en duurt een half jaar.

Binnen Viaa zijn 7 verschillende minoren:

Transculturele verpleegkunde
Verpleegkundige Aandachtsvelder Zingeving
Verpleegkundige Aandachtsvelder Geriatrie en Gerontologie
Zorg om kind en jeugd - interprofessioneel deel en verpleegkundig deel
Aandachtsvelder Palliatieve zorg
De verbindende Wijkprofessional
Acute zorg

Tijdens iedere minor moet de student ongeveer zestien uur per week praktijkervaring opdoen. Dit kan zijn door mee te lopen, gesprekken te voeren of een opdracht uit te voeren. Mocht jouw instelling aan de slag willen met een project of onderwerp dat past binnen een van de genoemde onderwerpen, dan komen we graag in contact.

Meer informatie

Wil je meer informatie of wil je een project aanmelden, neem dan contact op met Marian Harink. Wil je als professional zelf één van de bovenstaande minoren volgen? Dat kan natuurlijk. Neem in dat geval ook contact met Marian.