Wie zijn wij?

De Educatieve Academie wil in opleiding, onderzoek en advies samen met het onderwijsveld werken aan innovatie. Onze ambitie is om de expertise binnen de Educatieve Academie te integreren en te koppelen aan de expertise in het onderwijsveld, om gezamenlijk te werken aan goed christelijk onderwijs.
Als Educatieve Academie werken wij samen met scholen en besturen aan het opleiden van startende leerkrachten.

We richten ons op herkenbare identiteit, uitstekend onderwijs voor alle kinderen en een doorgaande schoolontwikkeling. Ook biedt de Educatieve Academie nascholingscursussen, post-Hbo opleidingen en masteropleidingen aan.

Wij geloven in ons werk en onze missie. We zijn enthousiast en ondernemend en hebben plezier in het leveren van toegevoegde waarde aan het onderwijs. We willen herkenbaar zijn als partner met een visie op onderwijs. Wij staan voor persoonlijke betrokkenheid en kwaliteit in ons werk.

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 038 – 425 55 42
Mail: nascholing@viaa.nl