Webinar: Een beetje integer kan best

Over professionele integriteit in de mensgerichte beroepen

Datum: donderdag 30 juni 2022
Tijd: 19:30 tot 20:30
Locatie: online

Het nieuws wordt regelmatig gevuld met berichten over grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen in de politiek, de media of het bedrijfsleven. Ook de mensgericht beroepen, zoals zorg, welzijn, onderwijs en kerkelijk werk. Rapporteren over professionals die doen waar hun professie niet voor bedoeld is of niet doen waar hun professie wel voor bedoeld is. Met het gevolg dat het vertrouwen van burgers in deze professionals en zelfs in deze professies als geheel kan worden ondermijnd. We noemen dat schendingen van professionele integriteit.

In het webinar op donderdag 30 juni zal onder leiding van lector Bart Cusveller het onderwerp professionele integriteit in 3 korte blokken onder de loep genomen worden. 

  1. Wat is professionele integriteit (Bart Cusveller en Hannan van Rooij)
  2. Wat weten we over professionele integriteit? (Joanne Lassche-Scheffer)
  3. Hoe kun je professionele integriteit bespreekbaar maken op de werkvloer (Bart Cusveller)

Het lectoraat doet onderzoek naar wat goed en zinvol handelen is in de beroepsuitoefening. Deze webinar is voor iedereen die met mensen werkt én professionele integriteit hoog in het vaandel heeft. Het onderwerp raak aan de beroepsethiek en het thema van betrouwbaarheid en deugdzaamheid.  Na deze webinar heb je beter idee over hoe je integer je werkt kunt doen en waar de grijze gebieden liggen.

De aanmeldtermijn is inmiddels verstreken. Vragen? Neem contact op via onderzoek@viaa.nl.​