Lectoraat Zorg en Zingeving

Het lectoraat Zorg en Zingeving onderzoekt de bezieling van zorgvragers en zorgverleners.

De mens centraal

Ziekte kan diep en blijvend ingrijpen in het leven van mensen. Het kan betekenen dat zij een nieuw perspectief in het leven moeten vinden of van het leven afscheid moeten nemen. De confrontatie met levens- of zingevingsvragen is dan aan de orde en die heeft invloed op het welbevinden van de zorgvrager.

Ieder mens ervaart zijn ziekte anders en verwerkt deze op een persoonlijke manier. Het verlenen van goede zorg betekent dan ook dat zorgverleners hier aandacht voor hebben. Het gaat om zorg waarbij de zorgvrager als mens centraal staat.

Bezieling van de zorgverleners

Mensgerichte zorg raakt ook aan de bezieling van zorgverleners zelf. Zij ontlenen de motivatie in hun werk voor een belangrijk deel aan de persoonlijke aandacht die zij willen hebben voor de zorgvrager. Zij hebben niet alleen aandacht voor de ziekte, maar ook voor de persoonlijke betekenis die de zorgvrager daaraan geeft.

Deze aandacht is niet altijd vanzelfsprekend. Persoonlijke- en omgevingsfactoren kunnen daarbij in de weg staan. Dit kan de bezieling van de zorgverlener onder druk zetten. Ook ervaren zorgverleners verlegenheid in het omgaan met levens- en zingevingsvragen van zorgvragers.

Deze twee perspectieven van bezieling in de gezondheidszorg vormen het centrale onderzoeksthema van het lectoraat. Samen met partners uit het werkveld en het onderwijs wil het lectoraat kennis ontwikkelen op dit gebied van mensgerichte zorg.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat werkt hierbij aan de volgende onderzoekslijnen:

  • Persoon en zingeving: hierbij gaat het om de ontwikkeling van de attitude van zorgverleners ten opzichte van de zingeving van zorgvragers en de wijze waarop zij met zorgvragers daarover communiceren.
  • Praktijk en zingeving: hierbij gaat het om de aandacht voor zingeving in het methodisch zorgproces van mensgerichte zorg.
  • Perspectief en zingeving: hierbij gaat het om de aandacht voor zingeving in  beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg in zorginstellingen

Het lectoraat Zorg en Zingeving verricht praktijkgericht onderzoek en draagt met de resultaten daaruit  bij aan het ontwikkelen mensgerichte zorg in de praktijk van de zorgverlening en de ontwikkeling van het onderwijs op dat gebied.

Het lectoraat levert met haar werk een bijdrage aan de missie van Hogeschool Viaa die is samengevat in de slogan ‘Als je gelooft in je werk’. Hiermee onderstreept zij het belang van de aandacht voor bezieling in de ontwikkeling van de beroepspraktijk en de vorming van professionals.

Meer weten?

Wil je meer weten over het lectoraat Zorg en Zingeving? Neem dan contact met ons op via het secretariaat:

Moniek Zantinge & Nelleke Knol-Horst

Hogeschool Viaa
t.a.v. Secretariaat Kennis Office
Postbus 10030
8000 GA  Zwolle

e-mail: onderzoek@viaa.nl

Meer informatie