Publicaties Zorg en Zingeving

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties van het lectoraat Zorg & Zingeving.

Validation of the apperception test God representations, an implicit measure to assess God representations. Part 3: associations between implicit and explicit measures of God representations and self-reported level of personality functioning. Door Henk Stulp op Taylor & Francis Online, 25 december 2019

God representations and aspects of psychological functioning: A meta-analysis. Door Henk Stulp in Cogent Psychology, 26 juli 2019

Van kenniskringlid en ethiekdocent Bart Cusveller zijn twee boeken verschenen:

  • Ethiek voor verpleegkundigen is een nieuw leerboek voor verpleegkundigen en verpleegkundestudenten. Het is het eerste leerboek ethiek dat is gebaseerd op de zogenoemde CanMeds-rollen, die de blauwdruk vormen van het actuele Bachelor of Nursing 2020 opleidingsprofiel. Informatie: https://www.boomhogeronderwijs.nl/zoeken/100-8517_Ethiek-voor-verpleegkundigen
  • Het boek Christelijke zorg: praktijk, professional, organisatie is de neerslag van een project met het lectoraat Christelijke professie van de Christelijke Hogeschool Ede en de Lelie Zorggroep. Er wordt al decennia gediscussieerd over de identiteit van christelijke zorgverleners en zorgorganisaties. Verschillende auteurs gaan in op de vraag waar we nu staan en hoe het verder moet. Informatie: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/christelijke-zorg/

The impact of a practice-based educational strategy on the development of spiritual competencies of nursing students. Door Ydelette van der Vis-Sietsma, Janneke M. de Man-van Ginkel & René R. van Leeuwen (2019) in Journal for the Study of Spirituality, 9:1, 32-48.

Validation of an implicit instrument to assess God representations. Part 2: Associations between implicit and explicit measures of God representations and object-relational functioning. Door Henk Stulp in Journal of Spirituality in Mental Healt, februari 2019

Construction and validation of an implicit instrument to assess God representations. Part 1: Associations between implicit and explict God respresentation and distress measures. Door Henk Stulp in Journal of Spirituality in Mental Health, juni 2018

Dossier TvZ-6, 2018:

  • Aandacht voor zingeving als onderdeel van de basiszorg (René van Leeuwen)
  • Bezieling van verpleegkundigen (René van Leeuwen, Carriene Roorda-Lukkien)
  • Leefstijlverandering door zingeving bij mensen van CVZ (Leida Janssen-Niemeijer)
  • Spirituele zorg aan zieke kinderen (Aliza Damsma-Bakker)
  • Hoe versterk je de aandacht voor Zingeving (Bart Cusveller, René van Leeuwen, Carriene Roorda-Lukkien, Aliza Damsma-Bakker)
  • Aandacht voor zingeving in Europees perspectief (René van Leeuwen, Bart Cusveller)
  • Met model grip krijgen op zingeving (René van Leeuwen, Carlo Leget)
  • Zingeving moet je implementeren (Bart Cusveller, Ariana Driebergen)

Ontwikkeling van de EMINCS: zelfbeoordelingsinstrument voor verpleegkundigen over kennis, attitude en vaardigheden voor georganiseerde vormen van ethisch overleg. Bart Cusveller & Annemiek Schep-Akkerman in Verpleegkunde, nummer 4, december 2018.

The Role of Spirituality in Lifestyle Changing AmongPatients with Chronic Cardiovascular Diseases:A Literature Review of Qualitative Studies. L.J. Janssen-Niemeijer, M. Visse, R. van Leeuwen. C. Leget, B. Cusveller.

In gesprek over liefdevolle zorg, met wijkverpleegkundige Adriana Janssen en HBO-docent Bart Cusveller (Viaa, lectoraat Zorg en Zingeving), in Lelie Magazine.

Patients’ views on general practitioners’ role during treatment and follow-up of colorectal cancer: a qualitative study. Artikel m.m.v. Carriene Roorda-Lukkien in Family Practice, november 2016.

De spirituele ontwikkeling van studenten verpleegkunde in Nederland en Europa. Artikel door Annemiek Schep- Akkerman in Onderwijs en Gezondsheidszorg. December 2016, jaargang 40, nummer 7, pag. 25-29.

Een nieuwe beroepscode voor alle verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Door Bart Cusveller, onderzoeker Lectoraat Zorg en Zingeving, in Lindeblad, jaargang 13, nummer 1, juni 2016, pag.3.

De ontwikkeling van de spirituele zorgcompetenties en eigen spiritualiteit van HBO-V studenten. Door Annemiek Schep-Akkerman, onderzoeker Lectoraat Zorg en Zingeving, in Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine, jaargang 2016

‘Zingeving in zorg; de mens centraal’. Bij ZonMw verschenen signalement dat inzicht geeft in het kennisdomein en de kennisvragen die er op dit vlak zijn in de gezondheidszorg. Het lectoraat Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa heeft aan dit signalement bijgedragen met een essay over het belang van de ontwikkeling van een basisbekwaamheid van zorgprofessionals voor het omgaan met zingeving.
Essay Zorg voor zingeving: basisbekwaamheid vereist
Signalement ZonMw-signalement ‘Zingeving in zorg: De mens centraal’

Zingeving in zorg en welzijn. HBO Leerboek voor professionals in zorg en welzijn. Auteurs: René van Leeuwen (lector Zorg en Zingeving, hogeschool Viaa), Carlo Leget en Marjoleine Vosselman.  Amsterdam: Boom.

Of Codes en Conscience: Reflections on Nursing Ethics in The Netherlands, Bart Cusveller, in Dignitas Vol. 23, No. 1 (Spring 2016).

Kerk kan wijkzorg aanbieden. Artikel door René van Leeuwen, Bart Cusveller en Jeannette Slendebroek in het Nederlands Dagblad, d.d. 12 mei 2016.

Scheid therapie en pastoraat. Artikel door Henk Stulp in het Nederlands Dagblad, d.d. 10 maart 2016.

 

.