Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken voert praktijkgericht onderzoek uit in het sociale domein. En geeft vorm aan de Werkplaats Sociaal Domein voor de Regio Zwolle.

Wat doen wij?

  • Wij realiseren praktijkgericht onderzoek: praktisch relevant, methodisch grondig en ethisch verantwoord.
  • Wij schakelen voortdurend tussen theorie en praktijk, beleid en mensen, leef- en systeemwereld.
  • Wij dragen bij aan wetenschappelijke kennisontwikkeling.
  • Wij leveren bruikbare/praktijkgerichte opbrengsten voor werkveld en beroepsopleidingen.
  • Wij maken de stem van kwetsbare inwoners/cliënten hoorbaar op micro-, meso- en macroniveau.

Ga direct naar

Programmalijnen

We hebben als lectoraat en daaraan verbonden Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle, samen met onze samenwerkingspartners in de Regio, drie thema’s gedefinieerd waar we onderzoek naar doen. In alle programmalijnen gaat het erom: hoe kunnen we de ‘kwetsbare’ mens echt centraal zetten en hun stem meer hoorbaar maken in zorg en ondersteuning?

Welke ondersteuning hebben kwetsbare mensen nodig om naar hun mogelijkheden mee te doen in de samenleving? En hoe kan de samenleving zo ingericht worden dat iedereen een eigen en waardige plek kan innemen?

Lees meer over inclusieve samenleving

Wat kunnen sociale professionals doen om een waardevolle schakel te zijn binnen buurt en wijk?

Lees meer over welzijn als basis

Hoe kunnen (complexe) vraagstukken in het brede jeugddomein integraal aangepakt worden waarbij systemisch werken een doeltreffend middel is?

Lees meer over systemisch werken met jeugd

Het belangrijkste van een werkelijke gemeenschap is dat iedereen daarin enkeling durft te zijn.’
Sören Kierkegaard

Lees meer over Verbindende gemeenschappen

Meer informatie