Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken voert praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van zorg en welzijn. En geeft vorm aan de Werkplaats Sociaal Domein voor de regio Zwolle.

Wat doen wij?

  • Realiseren praktijkgericht onderzoek: praktisch relevant, methodisch grondig en ethisch verantwoord.
  • Schakelen voortdurend tussen theorie en praktijk, beleid en mensen, leef- en systeemwereld.
  • Dragen bij aan een wetenschappelijke kennisontwikkeling.
  • Bruikbare, praktijkgerichte opbrengsten voor werkveld en beroepsopleidingen.
  • De stem van kwetsbare inwoners/cliënten hoorbaar maken op micro-, meso- en macroniveau.

Ga direct naar

Programmalijnen

We hebben als lectoraat en daaraan verbonden Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle, samen met onze samenwerkingspartners in de regio, drie thema’s gedefinieerd waar we onderzoek naar doen. In alle programmalijnen gaat het erom: hoe kunnen we de ‘kwetsbare’ mens echt centraal zetten en een stem geven in zorg en ondersteuning?

Welke ondersteuning hebben kwetsbare mensen nodig om mee te doen in de samenleving?

Lees meer over inclusieve samenleving

Wat kunnen sociale professionals doen om een waardevolle schakel te zijn binnen buurt en wijk?

Lees meer over integraal samenwerken met en voor bewoners

Hoe kunnen (complexe) vraagstukken in het brede jeugddomein integraal aangepakt worden waarbij interprofessioneel werken een doeltreffend middel is?

Lees meer over interprofessioneel samenwerken met jeugd

Meer informatie