Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv) is het lectoraat Samenlevingsvraagstukken dat verbonden is aan de Academie Social Work en Theologie.

Het kenniscentrum doet, samen met het werkveld en de opleidingen, onderzoek naar de wijze waarop professionals optimaal kunnen aansluiten bij sociale verbanden en informele netwerken, en naar de competenties en leerstrategieën die zij daarvoor nodig hebben.

Onderzoekslijnen

In de lectoraatsperiode 2014 – 2018 staan drie thema’s centraal:

  • Netwerkondersteuning
  • Lokaal samenspel
  • Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken vervult door middel van praktijkgericht onderzoek op deze thema’s een brugfunctie tussen opleidingen, werkveld en wetenschap.

Onderzoekslijn netwerkondersteuning
Onderzoekslijn lokaal samenspel
Onderzoekslijn verbinding onderwijs-jeugdhulp

Werkplaats Sociaal Domein

Het CvSv wil met een praktijkgerichte opstelling een actieve bijdrage leveren aan het beroepsonderwijs en het werkveld. Het doel is het stimuleren van de ontwikkeling van reflexieve, ondernemende professionals. Het CvSv draagt daaraan bij door het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van voor de beroepspraktijk relevante kennis, door samenwerking tussen professionals, onderzoekers, docenten en studenten. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe werkwijzen, door het vormgeven van een leerinfrastructuur voor professionals en door middel van rapporten en publicaties. De gekozen manier van werken geeft de hogeschool het karakter van een werkplaats. Vanaf 2014 heeft het ministerie van VWS het CvSv aangewezen als Wmo-werkplaats, nu Werkplaats Sociaal Domein

26 april 2018, 13.00-17.00u: Het klikt! Interprofessioneel samenwerken in het jeugddomein

Wat kan het CvSv voor u betekenen?

Zoekt u naar een nieuwe manier van (samen)werken waarmee u aansluit bij de nieuwe maatschappelijke context? Wilt u nieuwe werkwijzen ontwikkelen voor de aansluiting tussen formele en informele zorg? Wilt u dat we kritisch meedenken over uw rol in de ‘participatiesamenleving’ of over wijkgericht werken? Het CvSv heeft deskundige, praktijkgerichte onderzoekers in huis die samen met u, werkende weg, uw innovatie vormgeven.

Meer informatie

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken bevindt zich in het gebouw van Viaa (Grasdorpstraat 2, Zwolle). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Samenlevingsvraagstukken.

Meer informatie