Integraal samenwerken met en voor bewoners

De drie decentralisaties (van zorg, werk en jeugdhulp) en de invoering van ‘passend onderwijs’ brengen zorg en welzijn dichter bij de inwoner. Door integraal samen te werken, staat de inwoner echt centraal en kan de professional de hulp beter afstemmen met andere professionals.

Dat klinkt eenvoudiger dan het is: vaak zijn sociale professionals, instanties en vrijwilligers, maar ook familieleden, vrienden en buren betrokken. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, waarbij er vanuit een sterke sociale basisinfrastructuur wordt samengewerkt door professionals, bewoners en hun formele en informele verbanden.

Onderzoeksrichtlijnen

In wijken en buurten zie je steeds meer lossere, complexere en/of omvangrijkere verbanden en gedifferentieerde gemeenschappen. Denk aan straten, wijken of steden met verschillende gemeenschappen. Hier spelen vraagstukken met betrekking tot de rol van (in)formele instanties en instellingen, het verbinden van verschillende culturen, wijkvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen, werkgelegenheid en lokale economische vraagstukken.

Professionals versterken bestaande gemeenschappen om het sociaal functioneren van mensen in die gemeenschap zelf te optimaliseren. Bij de onderzoekslijn Integraal samenwerken met en voor bewoners onderzoeken we wat bewoners, vrijwilligers en professionals nodig hebben om binnen deze wijken en buurten een waardevolle schakel te zijn.

Ontwikkeling werkveld en onderwijs

Onze inzichten koppelen we met presentaties, workshops en symposia terug naar gemeenten, organisaties, professionals en burgers die participeren binnen de onderzoeken en de werkplaats Sociaal Domein. Ook passen we onze bevindingen toe in het onderwijs van hogeschool Viaa (academie Social Work). Want als we weten waar het werkveld om vraagt, kunnen we de nieuwe generatie professionals gericht opleiden voor de toekomst.

Projecten

Huidige Projecten

Archief en Publicaties

Samenstelling programmateam

Docent-onderzoekers

drs. C. (Christel) Teekman

Christel Teekman studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze werkte in een blijf-van-mijn-lijfhuis, in de reclassering en bij de PCOB.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Christel geeft leiding aan de onderzoekslijn Lokaal Samenspel. Ze onderzoekt de aansluiting van professionele hulpverlening op sociale verbanden, waarbij ze speciale aandacht heeft voor de rol van wijken en buurten. Daarnaast traint en begeleidt ze leerteamcoaches van sociale teams in de regio. Voor de opleiding Social Work heeft ze de minor ‘Kracht van de samenleving’ ontwikkeld.

Anne Dreke Deddens

Anne Dreke Deddens studeerde Cultural and Social Anthropology aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar studie hield zij zich bezig met participatievraagstukken in een achterstandswijk in Amsterdam. In de jaren hierna werkte zij als beleidsmedewerker bij een gemeente en als jongerenwerker. Naast haar werk voor Viaa is ze nog steeds als jongerenwerker actief.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Anne Dreke werkt als docent-onderzoeker bij de programmalijn Integraal werken met en voor bewoners. In de rol van docent richt Anne Dreke zich op de begeleiding van eerste jaars studenten en op het ontwikkelen van profielvakken binnen het profiel Welzijn en Samenleving.

Dr. M. (Marco) Algera

Marco Algera was vroeger hbo-verpleegkundige. Later studeerde hij Verplegingswetenschap aan de Universiteit Maastricht en werkte hij ruim vijftien jaar voor diverse landelijk opererende onderzoeksbureaus met een focus op gezondheidszorg. In 2005 promoveerde Marco op de indicatiestelling in de thuiszorg. Sinds 2009 heeft hij een eigen onderzoeksbureau: Raad & Daad Onderzoek. Vanuit zijn bureau verricht hij kwantitatief en kwalitatief onderzoek op het gebied van verpleging en onderwijs.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Marco werkt voor de onderzoekslijnen Lokaal Samenspel en Netwerkondersteuning. Ook geeft hij bij de academie Social Work en Theologie colleges over kwantitatieve onderzoeksvaardigheden. Een laatste onderdeel van zijn werkzaamheden bestaan uit het leiden van de leerlijn Onderzoek en Innovatie binnen de master Interprofessioneel werken met jeugd.

Programmateam

Voornaam Achternaam Organisatie
Carla Pelgrom sociaal wijkteam Zwolle
Karin Otten sociaal wijkteam Zwolle
Anita ter Huerne Delta Wonen
Wiebe Feenstra Diaconaal Platform Zwolle
Els Lettink sociaal wijkteam Hardenberg
Henk Woertink Voor elkaar Zwolle
Cindy Boerema Travers
René van Rijn Travers
Marischka Thijssen Raster Deventer
Anouk Rösken Raster Deventer
Herold Brinkman Leger des Heils
Henk van der Meer WelzijnMensenwerk
Meike Schrijver gemeente Raalte
Roelof Veldhuis gemeente Westerveld
Susanne van Nuil gemeente Westerveld
Jennien Oostra gemeente Meppel
Joëlla ervaringsdeskundige
Marianne Engelbertink Route36inzicht
Karin ter Horst ervaringsdeskundige, gemeente Zwolle
Marjanne Hagendoorn praktor