Lectoraat Goede Onderwijspraktijken

Ieder mens heeft het recht op goed onderwijs. Goed onderwijs verandert mensen en mensen kunnen de wereld daardoor veranderen. We hebben een verlangen om bij te dragen aan die verandering en om een stem te geven aan de lerende mens. Dit in verbinding met de eigen levensbeschouwing.

We nemen de verantwoordelijkheid door goede onderwijspraktijken zichtbaar te maken, waardoor onderwijs kan bloeien en groeien. Daarom richten we ons op de volgende thema’s:​​

De persoon en professional van de leraar
De leraar in de praktijk; over levenswaardig leren

Boek: Wie ben je?

Met ons boek willen we je – als (aanstaand) leraar – helpen om je persoonlijk meesterschap te ontwikkelen. Dat begint met het ontdekken van je eigen stem. Persoon, professional en praktijk worden aan elkaar verbonden via de uitwerking van de begrippen luisteren, leren en leiden. Uiteindelijk komt het bij elkaar in de kern van leren en ontwikkelen: het raken van het hart.

Bekijk het inkijkexemplaar
Bestel het boek in de webshop

Ga direct naar:

Praktijk van het onderwijs

Onze visie

Het lectoraat heeft als opdracht om vanuit nieuwsgierigheid onderzoek te doen dat een bijdrage levert aan de stem van de lerende als persoon en professional. Met als doel dat de kwaliteit van het handelen van de professional zich ontwikkelt en groeit in de praktijk als een lerende omgeving.

Jij als leraar

Als leraar ben je een belangrijke schakel tussen leerlingen en de leerstof. Je ontwerpt leersituaties waarin je leerlingen kennis laat maken met inhouden en vaardigheden die noodzakelijk zijn om een plek in te kunnen nemen in de samenleving. Dit doe je vanuit jouw kijk op de wereld. Ontmoetingen, gebeurtenissen en ervaringen binnen het onderwijs maken jou tot de leraar die je bent. Je persoonlijke ontwikkeling gaat daarin door. Wanneer je je daarvan bewust bent, kun je jouw handelen in breder perspectief zien en écht goed onderwijs bieden.

Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken onderzoekt welke competenties je nodig hebt om je persoonlijk handelen en je professioneel handelen in de praktijk aan elkaar te verbinden.

Meer informatie