Ons verhaal

Het lectoraat heeft als opdracht om vanuit nieuwsgierigheid onderzoek te doen dat een bijdrage levert aan de stem van de lerende als persoon en professional. Met als doel dat de kwaliteit van het handelen van de professional zich ontwikkelt en groeit in de praktijk als een lerende omgeving.

Wij geloven in de kracht van de stem van de lerende De stem van de lerende start in de basis met vertrouwen en respect. Vertrouwen kenmerkt zich door geloof in de betrouwbaarheid van een persoon. Zowel kinderen, jongeren als leraren geven invulling aan deze verwachting, op welke manier dan ook. Daarmee geloven we dat de persoon betrouwbaar zal handelen en dus zijn of haar taak serieus neemt en in verantwoordelijkheid handelt door te doen wat hij of zij moet doen.

Wij geloven in de kracht van de ontmoeting Het gesprek rondom het goede van onderwijs moet het uitgangspunt zijn in onze ontmoetingen. Er is een ware, oprechte dialoog nodig. Treedt de ander open en in liefde tegemoet, met aandacht voor de ander. Samen de weg van het leren aangaan in de ontmoeting en daarbij elkaar zien en spreken van mens tot mens, in vertrouwen. Deze dialogische grondhouding ondersteunt ons kijken naar de wereld en de relatie van mens tot mens. Vanuit die grondhouding willen we nadenken over de uitdagingen die er zijn in het onderwijs. Dit raakt het hart van de praktijk van de onderwijsprofessional. 

Wij geloven in de kracht van goede onderwijspraktijken Met ons lectoraat willen we de stem van de lerende zichtbaar maken door middel van goede onderwijspraktijken. Elke stem. We nemen verantwoordelijkheid om het potentieel in de lerenden te (h)erkennen en met hen te onderzoeken. Daarvoor willen we goede onderwijspraktijken zichtbaar maken en ontwikkelen. Hierdoor blijft het onderwijs zich ontwikkelen in een wisselwerking met de steeds veranderde wereld. Om daarmee een bijdrage te leveren aan een levenswaardige samenleving. De stem van de lerende verdient een holistische aanpak; een brede visie op leren die recht doet aan school en samenleving.  

Wij geloven in de kracht van betekenisgeving Goed onderwijs ontstaat wanneer lerenden wordt geleerd om hun weg te vinden in de samenleving. De school moet worden gezien als een ontmoetingsplaats waar we kinderen leren om betekenis te geven aan hetgeen ze tegenkomen. Kinderen vergaren hierbij kennis en vaardigheid door bijvoorbeeld het stellen van vragen en ontwikkelen een houding over hoe we met elkaar omgaan in de maatschappij. 

Wij geloven in de kracht van de gezamenlijkheid We erkennen dat leren plaatsvindt in een dynamische diverse samenleving. Je leert nooit als individu. Daarom is het van belang dat je voortdurend in dialoog bent met anderen. Dit doen we door te luisteren naar de stem van de lerende, te leren door vragen van verwondering te stellen vanuit nieuwsgierigheid en kwetsbaarheid. Als duidelijk is wat een ander nodig heeft, kunnen leersituaties geleid worden. Het leiden van de lerende ontstaat vanuit het hart van de persoonlijke professional. Wij erkennen dat elke generatie wat te vertellen heeft voor het ontwerpen van leersituaties. 

Luisteren 

Luisteren is onze basishouding. Het is nodig dat wij actief naar jongeren en leraren (en overige betrokkenen) luisteren vanuit beschreven wederzijds vertrouwen en respect, en naast elkaar leren door voortdurend te werken aan een dieper begrijpen van elkaar. 

Vertrouwen ​

Vertrouwen is een zaak van wederkerigheid en een tweerichtingsverkeer van ons naar de leraar of de jongere. Hiermee wordt de kern van de stem van de lerende geraakt omdat vertrouwen, trouw en respect van wezenlijk belang zijn in het nadenken over de stem van de lerende. 

Verwonderen 

Verwonderen betekent dat we verder kijken dan dat we gewend zijn. Dat we ons zelf vragen durven te stellen. Dat we onszelf, leraren, jongeren en kinderen in aanraking brengen met het onbekende om zich er in te kunnen verplaatsen. De uitdaging zien om ontvankelijk te zijn voor de wereld en onze roeping daarin als leraar. 

Verantwoordelijkheid ​

Elke stem komt met verantwoordelijkheid. We gaan op zoek naar de diepere laag van waaruit mensen leven en de wereld kleur geven. We verbinden aan vraagstukken die leven in de samenleving. Daarbij houden we rekening met de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van Unesco. Het vraagt van ons om de wereld lief te hebben om zo een levenswaardige bijdrage te kunnen leveren.