Organisatie en bestuur

Binnen Hogeschool Viaa zijn de organisatie en het bestuur mede gebaseerd op de principes en bepalingen van de Branchecode goed bestuur van de Vereniging Hogescholen, de WHW en de algemeen gangbare organisatieprincipes.

Dat heeft onder andere tot gevolg dat er een duidelijke scheiding is aangebracht tussen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van (intern) toezicht, bestuur en directievoering. Deze verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Statuten van Viaa als ook in het Bestuurs- en beheersreglement.

College van Bestuur

Viaa wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het CvB bestaat uit de heer drs. D. (Dirk) Wakker MME (voorzitter) en mevrouw G. (Gerdien) Groen-Baas MSc (lid). Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van Viaa. Daarnaast heeft het College van Bestuur de dagelijkse leiding over Viaa en haar personeel. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Bestuurs- en beheersreglement.

Meer over het College van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en het gebruik van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad terzijde. Voor de invulling van deze taak wordt gebruik gemaakt van een Toetsingskader.

De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn te vinden in het Reglement Raad van Toezicht.

Meer over de Raad van Toezicht

Meer informatie