Regelingen en stukken

Hieronder vindt u regelingen, beleidstukken en belangrijke documenten van Hogeschool Viaa.

Code Goed bestuur

College van Bestuur

Onderzoeksbeleid Lectoraten Viaa | 2022 - 2028
Algemene voorwaarden
Strategisch Plan 2021 - 2025
Jaarverslag 2023
Bekijk hier oudere jaarverslagen

Studentenstatuut en rechtsbescherming

Als student en medewerker van Hogeschool Viaa vind je het Studentenstatuut en de OERs ook op SharePoint!

Kwaliteitsafspraken

In 2015 is het leenstelsel ingevoerd. Er is toen afgesproken met hogescholen en universiteiten om extra te investeren in de kwaliteit van onderwijs, dit worden de Kwaliteitsafspraken genoemd. Hogeschool Viaa heeft eind 2018 verschillende lunchsessies georganiseerd, om met studenten en medewerkers na te denken welke onderwerpen, van de vastgestelde Kwaliteitsafspraken-thema’s, extra aandacht nodig hebben. Op basis van die gesprekken is gekozen voor de negen projecten. De medezeggenschapsraad heeft hierover meegedacht en ingestemd met de plannen.