Inschrijven voor een opleiding

Wil je je inschrijven voor een bacheloropleiding van Hogeschool Viaa? Hieronder leggen we je uit hoe je dat kunt doen.

Via Studielink kun je een inschrijfverzoek doen voor een bacheloropleiding. Studielink is de landelijke inschrijfapplicatie voor het hoger onderwijs. Door je in te schrijven via Studielink, krijg je niet automatisch studiefinanciering. Het aanvragen van studiefinanciering gaat via DUO.

De uiterste inschrijfdatum voor alle opleidingen voor het studiejaar 2019-2020, is 31 augustus 2019.

Om definitief ingeschreven te kunnen worden, moet je aan de inschrijfvoorwaarden voldoen. Enkele worden automatisch afgehandeld via DUO (verificatie identiteit, verificatie vooropleiding), andere dien je via Studielink te regelen (betalingsgegevens voor het betalen van het verschuldigde collegegeld en het afgeven van de digitale machtiging). Ook worden via e-mail zaken opgevraagd: de Studiekeuzecheck,  pasfoto, kopie diploma indien verificatie niet via DUO kan plaatsvinden.

Houd vooral je ‘to do lijst’ in Studielink in de gaten.

Schrijf je in voor een studie
Vraag je studiefinanciering aan

Studiekeuzecheck

We willen graag dat je de studie kiest die bij je past en dat je je goed kunt voorbereiden op de opleiding. Om jou inzicht te geven of je een juiste studiekeuze hebt gemaakt, krijg je na je verzoek tot inschrijven een studiekeuzecheck aangeboden. Deze wordt je toegestuurd naar het e-mailadres die je in Studielink hebt opgegeven.

Lees meer over de studiekeuzecheck

Andere opleidingen / Kies op Maat

Inschrijven voor de bacheloropleiding Godsdienstleraar en de cursussen Praktijkondersteuner/Praktijkverpleegkundige in de Huisartsenpraktijk of Ouderenzorg is niet mogelijk via Studielink. Neem daarvoor contact op met de afdeling Studentenzaken van Viaa.

Kom je een minor volgen bij Viaa en heb je via de website kiesopmaat.nl een leerovereenkomst afgesloten, doe dan via Studielink een inschrijfverzoek. Zorg dan ook voor een ‘Bewijs betaald collegegeld’ van je eigen onderwijsinstelling. Je krijgt dan vrijstelling voor het collegegeld bij Viaa.

Identiteitsdocument

Van studenten wordt verwacht dat ze de grondslag en doelstellingen van Hogeschool Viaa respecteren: de hogeschool heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de Apostolische Geloofsbelijdenis als een betrouwbare samenvatting van de Bijbel. Medewerkers, bestuurders en toezichthouders willen hun leven bouwen op die grondslag en onderschrijven het Identiteitsdocument.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over het inschrijven bij een opleiding, het aanvragen van studiefinanciering of het invullen van de studiekeuzecheck? Neem dan contact op met de afdeling Studentenzaken.