Onderzoek binnen Viaa

Viaa wil maatschappelijk van betekenis zijn als een centrum van kennis. Om zelf studenten op te leiden tot bezielde en innovatieve professionals. En om bij te dragen aan oplossingen voor vragen uit de beroepspraktijk. Viaa werkt daarom graag samen met en voor professionals in verpleegkunde, onderwijs, sociaal werk en pastoraat. Juist nu de samenleving steeds complexer wordt vragen burgers en professional hierom.

Gezamenlijke projecten

Voor en met de praktijk

Het onderzoek binnen Viaa vindt plaats vanuit de drie academies samen met het werkveld waar die academie voor opleidt. Onderzoek wordt gedaan door studenten als onderdeel van hun opleiding, zodat ze een innoverende houding en vaardigheden ontwikkelen. Ook wordt onderzoek vormgegeven door docent-onderzoekers binnen de drie lectoraten van Viaa. De lectoraten doen hun onderzoek in nauwe samenwerking met het werkveld waarvoor hun academie opleidt. Onderzoeken zijn altijd praktijkgericht: ze zoeken antwoord op vragen die de praktijk stelt, ze voeren het onderzoek uit in de praktijksituatie en doen aanbevelingen die bruikbaar zijn voor professionals op de werkvloer. Viaa zelf maakt ook direct gebruik van de resultaten van het onderzoek voor het verbeteren van de eigen beroepsopleidingen.

Onderzoek door de lectoraten van Viaa

De drie lectoraten van Viaa werken ieder aan vraagstukken in hun eigen werkveld en gezamenlijk aan domeinoverstijgende vraagstukken.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

Het lectoraat van de Academie Social Work en Theologie geeft vorm aan de Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle. Zij werken aan aan vraagstukken rond inclusie, integraal samenwerken in de wijk met en voor bewoners en interprofessioneel samenwerken rond jeugd.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

Zorg en Zingeving

Het lectoraat van de Academie Healthcare heeft aandacht voor het grote belang van zin- en levensvragen in de aandacht en zorg die mensen nodig hebben als zij met de zorg in aanraking komen.

Lectoraat Zorg en Zingeving

Goede onderwijspraktijken

Het lectoraat van de Educatieve Academie doet onderzoek naar de vormgeving van goede onderwijspraktijken.

Lectoraat Goede Onderwijs Praktijken

Lectoraten

Contactinformatie

Voor meer informatie over onderzoek door Viaa en het afstemmen van onderzoekmogelijkheden kunt u contact opnemen met het secretariaat van de lectoraten.

Nelleke Knol en Joëlle Bos
Hogeschool Viaa
t.a.v. Secretariaat Kennis Office
Postbus 10030
8000 GA  Zwolle
e-mail: onderzoek@viaa.nl